Solidar Śląsko Dąbrow

Podwyżki w spółkach kolejowych

Od 1 września pracownicy spółek PKP Cargo i PKP Intercity będą zarabiać więcej. To efekt porozumień płacowych podpisanych z pracodawcami przez związki zawodowe działające w tych spółkach.
 
W PKP Intercity płace zasadnicze wzrosną średnio o 215 zł brutto. Podczas rozmów z zarządem spółki związkowcy zastrzegli, że podwyżka nie może być niższa niż 180 zł i wyższa od 250 zł. 
Porozumienie w tej sprawie podpisane zostało 10 lipca. Zakłada ono, że decyzje dotyczące konkretnych kwot podwyżek dla poszczególnych pracowników będą zapadały w zakładach wchodzących w skład spółki. Mają je podjąć przełożeni wspólnie ze związkami zawodowymi.
 
W PKP Intercity Południowym Zakładzie Spółki, który zasięgiem swojego działania obejmuje m.in. teren województwa śląskiego, rozmowy jeszcze trwają. – Na pewno dużych rozbieżności w stosunku do porozumienia ramowego nie będzie. Znamy minimalne i maksymalne kwoty podwyżek. Będziemy się starali, żeby pracownicy, którzy zarabiają najmniej otrzymali wyższe podwyżki. Kolejnym naszym celem jest niwelowanie rozbieżności w wynagrodzeniach pracowników zatrudnionych na tych samych stanowiskach, ale w różnych zakładach spółki – mówi Jan Gliszczyński, przewodniczący Solidarności w PKP Intercity Południowy Zakład Spółki. Podkreśla, że na wyższe kwoty podwyżek mogą liczyć ci pracownicy, którzy angażują się w pracę, są dyspozycyjni lub zdobywają dodatkowe kwalifikacje.
 
Przewodniczący zaznacza, że podwyżka płac zasadniczych poskutkuje wzrostem pochodnych wchodzących w skład wynagrodzenia. Są to m.in. dodatki stażowe oraz dodatki za pracę w porze nocnej oraz za pracę w niedziele i święta, które dzięki zapisom Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, są naliczane na korzystniejszych zasadach, niż wynikałoby to z Kodeksu pracy. W praktyce oznacza to, że po podniesieniu podstawy o 215 zł, pochodne będą wyższe o ok. 150 zł. Oprócz podwyżek płac pracownikom spółki przyznano także premię wynoszącą 500 zł brutto.
 
PKP Intercity zajmuje się obsługą pasażerskich połączeń dalekobieżnych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Tylko w Południowym Zakładzie Spółki zatrudnionych jest ok. 2 tys. pracowników.
 
W PKP Cargo na wzrost płac zasadniczych przeznaczonych zostanie średnio 180 zł brutto na etat. Porozumienie w tej sprawie podpisane zostało przez związki z zarządem spółki w czerwcu. W PKP Cargo Południowy Zakład Spółki w Katowicach rozmowy dotyczące wysokości podwyżek dla poszczególnych pracowników także nie zostały jeszcze zakończone. – Priorytetem dla Solidarności będzie wyrównywanie wynagrodzeń w poszczególnych zespołach roboczych, np. w zespole rewidentów, maszynistów czy administracji. Zależy nam, żeby pracownicy, którzy wykonują taką samą pracę, mieli jednakową płacę. W tej chwili rozpiętość w zarobkach na tych samych stanowiskach jest bardzo duża. Różnice wynoszą nawet 200, 300 zł. Dodatkowo będziemy się starali nagrodzić te osoby, które wyróżniają się w pracy – mówi Jerzy Sośnierz, przewodniczący Solidarności w PKP Cargo Południowy Zakład Spółki. W tej firmie wzrost płac zasadniczych także będzie oznaczał podwyższenie pochodnych, które stanowią od 40 do 120 proc. wynagrodzenia zasadniczego. Zgodnie z zapisami czerwcowego porozumienia pracownicy PKP Cargo otrzymali także jednorazową premię wynoszącą 250 zł brutto. 
 
PKP Cargo, to spółka zajmująca kolejowym transportem towarowym. W całym kraju zatrudnia ponad 17 tys. pracowników, w katowickim zakładzie pracuje 3880 osób.
 
ak
źródło foto: flickr.com/Phil Richards/CC BY-SA 2.0 

Dodaj komentarz