Solidar Śląsko Dąbrow

Podwyżki w spółce Severstal Distribution

W drugim kwartale o około 5 proc. wzrosną wynagrodzenia najmniej zarabiających pracowników spółki Severstal Distribution w Sosnowcu. Podwyżki otrzyma ponad jedna trzecia załogi firmy.

Jak informuje przewodniczący zakładowej Solidarności Michał Karlik, to efekt uzgodnień między związkiem i pracodawcą. – W 2014 roku uzgodniliśmy z przedstawicielami zarządu, że wynagrodzenia w spółce będą systematycznie rosły po zakończeniu każdego pierwszego kwartału. Zgodnie z tym porozumieniem pracodawca przedstawia swoje propozycje dotyczące wysokości podwyżek, które ustala na podstawie aktualnych analiz zarobków w branży hutniczej wykonywanych przez firmę zewnętrzną – mówi przewodniczący Solidarności w spółce. Podkreśla, że w 2014 roku poprawie uległy wynagrodzenia osób zatrudnionych w magazynach, rok później podwyżki dostali pracownicy utrzymania ruchu.

Spółka działa na bazie majątku części technologicznej dawnej Huty Buczek. Rosyjski koncern Severstal kupił ją od syndyka w 2011 roku, ale początki współpracy organizacji związkowych i nowego pracodawcy były trudne. – Musieliśmy przekonać właściciela do związków zawodowych, pokazać mu jakie mamy uprawnienia i jaka jest nasza rola w zakładzie. Pierwszym sukcesem było podpisanie w 2012 roku Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy – wspomina Karlik.

Dzięki zapisom ZUZP pracownicy zatrudnieni bezpośrednio przy produkcji w okresie od 1 listopada do 31 marca mają zagwarantowane posiłki regeneracyjne i gorące napoje. W spółce funkcjonują również nowe regulaminy pracy i wynagradzania oraz nowy regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Związkowcom udało się też doprowadzić do objęcia pracowników firmy ubezpieczeniem medycznym, które zapewnia szybki dostęp do lekarzy specjalistów. Od dwóch lat pracownicy otrzymują też premię korporacyjną za wyniki ekonomiczne spółki. To w przybliżeniu równowartość jednej miesięcznej pensji. Jest wypłacana w dwóch transzach. Pierwsza transza premii za 2015 rok wpłynęła na konta pracowników pod koniec lutego.

Jak podkreśla Michał Karlik, dialog społeczny w firmie stał się normą, dlatego w 2015 roku na wniosek zakładowej Solidarności pracodawca otrzymał certyfikat „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” w konkursie, którego pomysłodawcą jest Komisja Krajowa NSZZ Solidarność.

Severstal Distribution zatrudnia ponad 130 pracowników i zajmuje się produkcją stalowych rur konstrukcyjnych oraz handlem wyrobami hutniczymi. Solidarność jest największą organizacją związkową działającą w spółce.

aga

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.