Solidar Śląsko Dąbrow

Podwyżki w spółce IZO-ERG w Gliwicach

Do 10 maja na konta pracowników Zakładu Tworzyw Sztucznych IZO-ERG w Gliwicach wpłyną wyższe wynagrodzenia za kwiecień. Tegoroczna podwyżka płacy zasadniczej wyniosła średnio 560 zł brutto na pracownika. W praktyce są to zróżnicowane kwoty, gdyż ostateczna wysokość podwyżki dla poszczególnych pracowników jest uzależniona od oceny ich pracy przez przełożonych.

– To największy wzrost płac w spółce od wielu lat, niemniej oczekiwania pracowników były nieco większe i nie jesteśmy do końca zadowoleni z efektów negocjacji. Walczyliśmy o podwyżki na poziomie 16 proc. średniej zakładowej, czyli ok. 650 zł brutto – mówi Mariola Rebelińska, przewodnicząca „Solidarności” w firmie. Zaznacza, że w ślad za podwyżką stawek zasadniczych wzrośnie też comiesięczna premia, która wynosi 16 proc. wynagrodzenia zasadniczego.

Porozumienie płacowe strona związkowa zawarła z pracodawcą 20 marca. Jeden z zapisów dokumentu dotyczył wypłaty jednorazowego dodatku stanowiącego wyrównanie podwyżek za miesiące od stycznia do marca. Te pieniądze pracownicy firmy otrzymali w kwietniu.

Zakład Tworzyw Sztucznych IZO-ERG w Gliwicach jest producentem laminatów elektroizolacyjnych i konstrukcyjnych. Większość produktów trafia na eksport. Spółka zatrudnia ponad 200 osób. Średnia zakładowa wynosi blisko 4 tys. zł brutto.

aga
źródło foto: pixabay.com/CC0