Solidar Śląsko Dąbrow

Podwyżki w służbie zdrowia

Sukcesem organizacji związkowych zakończył się spór zbiorowy w Zespole Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach. Od 1 lipca wszyscy pracownicy placówki otrzymają podwyżki w wysokości 250 zł brutto.

Spór zbiorowy w zespole trwał prawie dwa lata, został wszczęty 9 czerwca 2009 roku, jeszcze przed przyłączeniem poradni stomatologii oraz  poradni matki i dziecka. – Po połączeniu przychodni negocjacje stały się jeszcze trudniejsze, bo otrzymywaliśmy niepełne informacje i trudno się było zorientować, jak rzeczywiście wygląda sytuacja finansowa placówki. Jednak gdy przeanalizowaliśmy całą dokumentację, upewniliśmy się, że pracodawcę stać na podwyżki, co udowodniliśmy podczas rozmów – mówi Katarzyna Jureczko, przewodnicząca Solidarności w Zespole Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych.

Początkowo organizacje związkowe domagały się wyższej podwyżki, ale ostatecznie wynegocjowaną kwotę uważają za sukces. Tym bardziej, że ostatnie podwyżki pracownicy zespołu otrzymali w styczniu 2009 roku.

Dodaj komentarz