Solidar Śląsko Dąbrow

Podwyżki w SFW Energia

W tym roku pracownicy SFW Energia w Gliwicach otrzymają dodatek do wynagrodzenia wynoszący 300 zł brutto miesięcznie. W przyszłym roku dodatek wyniesie 150 zł brutto miesięcznie. W trzech kolejnych latach pensja zasadnicza wzrośnie o wskaźnik inflacji, a na zakończenie tego okresu do wynagrodzenia zasadniczego każdemu z pracowników doliczone zostanie 450 zł brutto.

Pięcioletnie porozumienie płacowe podpisane zostało z pracodawcą 24 maja. – Udało nam się wypracować kompromis, mam nadzieję, że pracownicy będą zadowoleni – mówi Dariusz Dudziński, przewodniczący zakładowej Solidarności.

SFW Energia jest własnością niemieckiego koncernu Steag GmbH, który w Polsce posiada 11 firm związanych z branżą energetyczną. W skład SFW Energia wchodzą trzy spółki: Ciepłownia Gliwice, Ciepłownia Poniatowa i Ciepłownia Suchedniów. W sumie zatrudniają ponad 70 osób. Wynegocjowane porozumienie dotyczy pracowników gliwickiej ciepłowni, w której Solidarność działa od kilku miesięcy.

Dodaj komentarz