Solidar Śląsko Dąbrow

Podwyżki w rybnickich instytucjach samorządowych

Od stycznia wynagrodzenia zasadnicze pracowników jednostek podległych Urzędowi Miasta w Rybniku wzrosły o 500 zł brutto. Kolejna podwyżka, wynosząca 90 zł brutto, wejdzie w życie w lipcu. Wzrost płac to efekt negocjacji przeprowadzonych z władzami miasta przez związkowców z „Solidarności”.

Konflikt dotyczący poziomu płac w rybnickich jednostkach samorządowych trwa już od dłuższego czasu. W części z nich organizacje związkowe prowadzą spory zbiorowe od 2019 roku. Rozmowy w sprawie podwyżek udało się sfinalizować w listopadzie zeszłego roku. – To były trudne negocjacje. Walcząc o podwyżki, trzeba pamiętać, że muszą być one rozdzielone sprawiedliwie. Tymczasem znaczący wzrost płacy minimalnej sprawia, że pracodawcy szukają oszczędności na wypłatach pracowników, którzy mieli wyższe stawki, co prowadzi do zjawiska spłaszczenia wynagrodzeń – mówi Piotr Rajman, przewodniczący Terenowej Sekcji Problemowej NSZZ „Solidarność” Miasta Rybnika i Powiatu Rybnickiego. – Spłaszczenie wynagrodzeń to poważny problem nie tylko w jednostkach samorządowych, ale w całej, szeroko pojętej sferze budżetowej. Budzi poczucie niesprawiedliwości i demotywuje ludzi. Dzięki temu, że uzgodniliśmy z pracodawcą podniesienie stawek zasadniczych wszystkich pracowników o takie same kwoty, zachowane zostały proporcje w wysokości wynagrodzeń związane z posiadanym przez nich wykształceniem, czy zajmowanymi stanowiskami, i myślę, że to dobre rozwiązanie – dodaje Rajman.

Jak podkreśla, podwyżki otrzyma ok. 3,5 tys. pracowników. Są to osoby zatrudnione m.in. w Zarządzie Zieleni Miejskiej, Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej, Miejskim Domu Pomocy Społecznej, czy Rybnickich Służbach Komunalnych.

Ponadto przedstawiciele „Solidarności” uzgodnili z prezydentem miasta, że w maju rozpoczną się kolejne rozmowy. Będą one dotyczyły wysokości podwyżek, które mają wejść w życie w lipcu tego roku. – Pracownicy jednostek podległych rybnickiemu samorządowi już mają zagwarantowaną od lipca podwyżkę wynoszącą 90 zł brutto. Jednak ze względu na rosnącą inflację, która na koniec tego kwartału ma sięgnąć aż 20 proc., będziemy się starali wynegocjować więcej – zapowiada związkowiec.

aga
źródło foto: pixaby.com/CC0