Solidar Śląsko Dąbrow

Podwyżki w rudzkiej hucie

O 270 zł brutto wzrosły w tym roku płace zasadnicze w Hucie Pokój w Rudzie Śląskiej. Podwyżki otrzymali wszyscy pracownicy zakładu. To pierwszy wzrost płac w tej firmie od 3 lat.

Porozumienie płacowe przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych podpisali z pracodawcą w połowie stycznia. Zapisy dokumentu obowiązują od 1 stycznia, co oznacza, że wyższe wynagrodzenia wpłyną na konta pracowników do 10 lutego. – Dobrze, że zarobki wreszcie wzrosły, ale liczyliśmy na zdecydowanie więcej niż 270 zł brutto. Wystarczy popatrzeć, jak wysoka jest inflacja. A my ostatnią zbiorową podwyżkę płac w hucie mieliśmy w 2019 roku. Przez trzy lata nasze stawki zasadnicze stały w miejscu i trudno będzie to teraz nadrobić – mówi Joachim Kuchta, przewodniczący zakładowej „Solidarności”.

Zaznacza, że na kwiecień pracodawca zaplanował indywidualne przeszeregowania dla części osób. Mają one dotyczyć tych pracowników, których wynagrodzenia są niewiele wyższe od płacy minimalnej. – O podwyżki dla poszczególnych osób będą wnioskować przełożeni – wyjaśnia Joachim Kuchta.

Huta Pokój należy do Grupy Kapitałowej Węglokoksu. W skład Grupy wchodzą także spółki Huta Pokój Konstrukcje oraz Huta Pokój Profile. W pierwszej z tych firm związkowcy wynegocjowali podwyżki w takiej samej wysokości, co w Hucie Pokój. Natomiast w spółce Hucie Pokój Profile rozmowy płacowe nie zostały jeszcze zakończone.

Grupa Kapitałowa Węglokoks produkuje m.in. konstrukcje stalowe, kształtowniki i profile zimnowalcowane.

aga