Solidar Śląsko Dąbrow

Podwyżki w ośrodku

Po 200 zł podwyżki brutto do płacy zasadniczej otrzymają wraz z wynagrodzeniami za marzec pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbrosławicach w powiecie tarnogórskim. To zasługa międzyzakładowej Solidarności ze Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, obejmującej zasięgiem swojego działania związek w zbrosławickiej placówce.  

– Ze wzrostu płac pracownicy ośrodka są bardzo zadowoleni, bo od 2009 roku w GOPS nie było ani żadnej waloryzacji, ani też ich podwyżki wynagrodzeń. Udało nam się wynegocjować taką kwotę podwyżki, o jaką zawnioskowaliśmy. Jesteśmy ogromnie usatysfakcjonowani, bo już w dwa miesiące od czasu objęcia zasięgiem naszego działania Solidarności z ośrodka, udało nam się wynegocjować wyższe pensje dla naszych nowych członków i pozostałych osób zatrudnionych w placówce – mówi Elżbieta Susek, przewodnicząca Solidarności w starostwie. Podczas negocjacji z pracodawcą związkowcy skutecznie argumentowali, że przy ciągłym wzroście wskaźników inflacji oraz kosztów utrzymania, wynagrodzenia pracowników nie mogą stać w miejscu. – Teraz do rozwiązania pozostały nam jeszcze problemy pracowników ośrodka związane m.in. ze stabilizacją zatrudnienia. Mamy nadzieję, że nasza skuteczność w negocjacjach procentować będzie wzrostem uzwiązkowienia w ośrodku – mówi Elżbieta Susek. 

Solidarność w GOPS w Zbrosławicach utworzona została pod koniec stycznia. Jest siódmą organizacją związkową, którą swoim zasięgiem obejmuje Solidarność ze Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

Dodaj komentarz