Solidar Śląsko Dąbrow

Podwyżki w Magna Automotive Poland

Ok 175 zł brutto więcej zarobią pracownicy produkcyjni dąbrowskiej firmy Magna Automotive Poland dzięki porozumieniu wynegocjowanemu przez zakładową Solidarność. Podwyżki dostaną również osoby pracujące w Magnie za pośrednictwem firmy zewnętrznej.

– Zgodnie z zapisami porozumienia podwyżka dla pracowników zatrudnionych w systemie godzinowym wynosi 80 groszy za godzinę. Wynegocjowaliśmy też zwiększenie premii frekwencyjnej o 40 zł brutto. Łącznie daje to kwotę ok. 175 zł brutto. Porozumienie ma kompromisowy charakter. O jego podpisaniu w takim kształcie zdecydowała cała komisja zakładowa Solidarności – mówi Andrzej Sobolewski, przewodniczący „S” w spółce.

W dąbrowskim zakładzie produkującym podzespoły dla przemysłu motoryzacyjnego pracuje ok. 800 osób, w tym ponad 100 pracowników zatrudnionych za pośrednictwem firmy zewnętrznej. Dzięki staraniom Solidarności te osoby również dostaną podwyżkę. – Dodatkowo udało nam się przekonać pracodawcę do skrócenia okresu, po którym pracownicy firmy zewnętrznej będą mieli możliwość zatrudnienia bezpośrednio w Magnie. Dotychczas było to 18 miesięcy, teraz zgodnie z zapisami porozumienia okres ten został skrócony o 3 miesiące, czyli do 15 miesięcy.

W najbliższych dniach zakładowa Solidarność będzie kontynuować negocjacje z pracodawcą dotyczące pozostałych postulatów strony związkowej. – Chodzi m.in. o wypracowanie standardów traktowania pracowników przez przełożonych oraz przywrócenie w naszej firmie nagród jubileuszowych – mówi przewodniczący.

bea
źródło foto: pixabay.com/CC0

Dodaj komentarz