Solidar Śląsko Dąbrow

Podwyżki w Maflow w Tychach

Od 1 stycznia 2016 roku pracownicy produkcyjni i zatrudnieni w oddziałach związanych z produkcją w firmie Maflow otrzymają podwyżki oraz wyższą premię za frekwencję. To najważniejsze zapisy porozumienia podpisanego pod koniec listopada przez związkowców z Solidarności z przedstawicielami pracodawcy.
 
– W zależności od stażu pracy podwyżki wyniosą od 100 do 300 zł brutto – mówi Grzegorz Zmuda, przewodniczący Solidarności w Nexteer Automotive Poland w Tychach, która zasięgiem swojego działania obejmuje pracowników firmy Maflow. Najwyższą podwyżkę – 300 zł brutto otrzymają osoby, które przepracowały w spółce okres dłuższy niż 60 miesięcy. Wynagrodzenia pracowników o stażu od 21 do 60 miesięcy wzrosną o 250 zł brutto, przy czym te osoby, które w przyszłym roku osiągną staż 60. miesięcy automatycznie dostaną podwyżkę w wysokości 50 zł. Płace pracowników o stażu od 3 do 20 miesięcy będą wyższe o 200 zł brutto. Osoby, które przepracowały w firmie mniej niż 3 miesiące, dostaną 100 zł brutto więcej. Jak informuje Grzegorz Zmuda, zdecydowana większość pracowników znajduje się w pierwszej i drugiej grupie.  
 
Wszyscy pracownicy spółki, bez względu na staż pracy, skorzystają na zmianach zasad wypłacania premii frekwencyjnej, która w wysokości 150 zł brutto będzie wypłacana  co miesiąc. Do tej pory funkcjonowała kwartalna premia za obecność w pracy wynosząca 400 zł brutto. – Pracownicy dostaną te pieniądze już po miesiącu, a nie po kwartale i w sumie będzie to o 50 zł więcej – dodaje przewodniczący. Ponadto wszystkie umowy o pracę, które zostały podpisane na czas określony, po upływie 3 lat na wniosek pracownika zostaną przekształcone w umowy na czas nieokreślony. 
 
Ustalono również, że w składzie komisji socjalnej, która decyduje o sposobie dysponowania środkami z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, znajdzie się dwóch przedstawicieli Solidarności. – To bardzo ważna zmiana. Będziemy mieli wpływ na to, na co wydawane są pieniądze z funduszu – zaznacza Grzegorz Zmuda.
 
Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność w Nexteer Automotive Poland powstała w 2007 roku. Dwa lata później została przekształcona w Międzyzakładową Organizacją Związkową i objęła zasięgiem swojego działania Nexteer w Gliwicach, a w 2011 roku firmę Aweco Polska Appliance. W lutym tego roku działalność komisji została rozszerzona na 5 kolejnych spółek, m.in. Maflow. – Pracownicy tej firmy sami poprosili nam o pomoc. Niskie wynagrodzenia i brak podwyżek to był najważniejszy powód ich niezadowolenia i chęci zorganizowania się. Tylko w ciągu pierwszego tygodnia do Solidarności zapisało się 100 osób – mówi Grzegorz Zmuda.
 
Maflow produkuje komponenty do klimatyzacji dla samochodów osobowych i ciężarowych. W skład spółki wchodzą trzy zakłady – jeden w Tychach i dwa w Chełmku. W sumie zatrudnionych jest w nich ok. 1800 osób.
 
aga
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.