Solidar Śląsko Dąbrow

Podwyżki w Leadec Industrial Services

Dzięki porozumieniu wynegocjowanemu przez NSZZ Solidarność pracownicy firmy Leadec Industrial Services świadczącej usługi dla gliwickiej fabryki Opla zyskali 110 zł podwyżki płac zasadniczych oraz półroczne premie w wysokości 1000 zł. 
 
Podwyżki otrzymają wszyscy pracownicy produkcyjni firmy wraz z wynagrodzeniem za kwiecień. Jak wskazuje Mariusz Król, przewodniczący Solidarności w General Motors Manufacturing Poland w Gliwicach, która swoją działalnością obejmuje również pracowników Leadec, korzystnego porozumienia płacowego nie udałoby się wynegocjować bez determinacji załogi. – Dzięki zaangażowaniu i wsparciu pracowników zdołaliśmy przekonać pracodawcę do naszych argumentów – mówi przewodniczący. 
 
Zgodnie z zapisami porozumienia w spółce wprowadzona została również premia półroczna w wysokości 1000 zł. Zastąpi ona dotychczasowe premie miesięczne wynoszące w przypadku większości pracowników zaledwie kilkadziesiąt zł. Premia przysługiwać będzie wszystkim pracownikom, którzy przepracują pełne 6 miesięcy bez kary porządkowej oraz bez absencji chorobowej wynoszącej więcej niż 3 dni robocze. Premie będą wypłacane dwa razy w roku, za okres od kwietnia do wrześnie i od października do marca. – W wielu firmach tego rodzaju premie przyznawane są jedynie pracownikom ze 100 proc. frekwencją w pracy. W rezultacie, gdy pracownik skorzysta z choćby najkrótszego zwolnienia lekarskiego, np. z powodu grypy, traci prawo do  premii. W przypadku Leadec udało nam się uzyskać warunki korzystniejsze dla pracowników – podkreśla Mariusz Król. 
 
Firma Leadec Industrial Services zatrudnia w Gliwicach ok. 200 osób. Zajmuje się m.in. utrzymaniem produkcji i świadczeniem usług sprzątających na rzecz GMMP.  
  
 łk
 

Dodaj komentarz