Solidar Śląsko Dąbrow

Podwyżki w Kolejach Śląskich

Od 100 zł brutto do 250 zł brutto wzrosną wynagrodzenia zasadnicze w Kolejach Śląskich – to najważniejsze zapisy porozumienia podpisanego przez przedstawicieli organizacji związkowych i pracodawcę. Podwyżki otrzyma większość pracowników firmy.

Porozumienie podpisane 29 lipca kończy spór zbiorowy trwający w spółce od dwóch lat. W negocjacjach z przedstawicielami zarządu Kolei Śląskich brały udział dwie organizacje związkowe: zakładowa „Solidarność” oraz Międzyzakładowy Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Katowicach.

Porozumienie wejdzie w życie 1 października tego roku. Zgodnie z jego zapisami o kwoty wynoszące od 100 do 250 zł brutto wzrosną wynagrodzenia zasadnicze m.in. kierowników pociągów, konduktorów, rewidentów taboru, maszynistów oraz sprzątaczy taboru kolejowego.

Jak informuje Piotr Potocki, wiceprzewodniczący „Solidarności” w Kolejach Śląskich, na nieco innych zasadach wzrosną wynagrodzenia instruktorów. Zamiast podwyżek stawek zasadniczych otrzymają oni dodatkową miesięczną premię wynoszącą 300 zł brutto. Będzie ona przyznawana za brak wypadków spowodowanych przez pracowników szkolonych przez poszczególnych instruktorów. – Instruktorzy maszynistów, czy kierowników pociągów ponoszą ogromną odpowiedzialność, dlatego powinni być lepiej wynagradzani. To od ich pracy zależy, czy wypadków na kolei będzie więcej, czy mniej – podkreśla wiceprzewodniczący zakładowej „S”.

Ponadto, od 1 stycznia przyszłego roku systemem nagród objęci zostaną pracownicy spółki, którzy w tej chwili nie mają prawa do miesięcznej premii. Jak wyjaśnia Piotr Potocki, chodzi o pracowników administracji, którzy stanowią ok. 30 proc. załogi spółki. Kolejny zapis porozumienia stanowi, że po zakończeniu I kwartału 2022 roku strony przystąpią do dalszych negocjacji płacowych.

15 lipca, dwa tygodnie przed podpisaniem porozumienia, z inicjatywy „Solidarności” z Kolei Śląskich w siedzibie Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” zorganizowane zostało spotkanie przedstawicieli organizacji związkowych z pracodawcą, w którym uczestniczył przewodniczący śląsko-dąbrowskiej „S” Dominik Kolorz. – Podczas tego spotkania pracodawca zobowiązał się, że przedstawi nowe rozwiązania. Tydzień później przekazał takie propozycje płacowe, które byliśmy w stanie zaakceptować – dodaje Piotr Potocki.

W Kolejach Śląskich zatrudnionych jest blisko 1100 osób.

aga