Solidar Śląsko Dąbrow

Podwyżki w katowickiej spółce ciepłowniczej

Średnio o ponad 9 proc. wzrosną miesięczne zarobki pracowników firmy Dalkia Polska Energia w Katowicach. W górę idą zarówno stawki zasadnicze, jak i dodatki. Podwyżki wynagrodzeń to efekt starań zakładowych organizacji związkowych. Jak poinformował Jan Szymański, przewodniczący działającej w spółce „Solidarności”, do 10 marca na konta pracowników zakładu wpłyną wyższe wynagrodzenia za luty oraz wyrównanie podwyżek za styczeń.

Porozumienie płacowe zostało podpisane przez związkowców i pracodawcę w połowie lutego. Strony uzgodniły, że każda osoba zatrudniona w firmie otrzyma podwyżkę gwarantowaną wynoszącą 351 zł brutto. Ponadto pracownikom przyznane zostaną podwyżki indywidualne w wysokości uzależnionej od oceny ich pracy. Na ten cel pracodawca zabezpieczył 3,5 proc. z ogólnej puli środków na zwiększenie wynagrodzeń. Z kolei premia kwartalna wzrośnie z 6 do 8 proc. stawki zasadniczej pracownika. – Podwyższone zostaną także dodatki stażowe oraz dodatek za pracę w systemie czterobrygadowym. W sumie zarobki wzrosną średnio o ponad 9 proc. – wylicza Jan Szymański. – Oczekiwania oczywiście mieliśmy większe, ale kompromis, który zaproponował pracodawca,byliśmy w stanie zaakceptować. Z rozmów, które przeprowadziliśmy z pracownikami, wynika, że większość z nich jest zadowolona z efektów negocjacji – dodaje szef zakładowej „Solidarności”

Przedmiotem rozmów strony związkowej z przedstawicielami pracodawcy była także wysokość dofinansowania do okularów korekcyjnych. W trakcie negocjacji ustalono, że zostanie ono podwyższone ze 100 do 300 zł.

Dalkia Polska Energia w Katowicach zaopatruje w ciepło mieszkańców Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. Zakład zatrudnia ok. 240 osób. Do „Solidarności” należy 1/3 załogi.

aga
źródło foto: freepik.com/senivpetro