Solidar Śląsko Dąbrow

Podwyżki w jaworznickim magistracie

Wynagrodzenia zasadnicze wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Jaworznie od 1 marca wzrosły o 3 proc. – to najważniejszy zapis porozumienia podpisanego pod koniec lutego z prezydentem miasta przez „Solidarność”. Wyższe wypłaty wpłyną na ich konta na początku kwietnia.
 
Halina Jamroz, przewodnicząca „S” w urzędzie podkreśla, że związkowcy domagali się podwyżek płac zasadniczych na poziomie 4 proc. Taką, coroczną waloryzację wynagrodzeń „Solidarność” wynegocjowała z władzami miasta w 2015 roku. – Mimo, że waloryzacja została zagwarantowana w regulaminie wynagradzania, pracodawca już pod koniec zeszłego roku poinformował nas, że podwyżek nie będzie. Tym samym zostaliśmy zmuszeni do negocjacji – mówi przewodnicząca. – Podczas rozmów prezydent podkreślał, że sytuacja finansowa miasta jest najtrudniejsza od lat i nie ma środków na kolejne 4-procentowe podwyżki. Wzięliśmy jego argumenty pod uwagę i zgodziliśmy na nieco niższy niż w latach poprzednich wzrost płac. Jeśli jednak budżet zostanie zasilony dodatkowymi wpływami, upomnimy się o zrekompensowanie tej 1-procentowej różnicy – zapowiada Halina Jamroz.
 
Przedstawiciele „S” uzgodnili także z pracodawcą, że w tym roku z okazji Dnia Pracownika Samorządowego wypłacona zostanie nagroda w wysokości 1125 zł brutto. – Jest ona niższa, niż wynikałoby z zapisów regulaminu wynagradzania, ale zgodziliśmy się na taką kwotę, ze względu na trudną sytuację finansową miasta – zaznacza przewodnicząca.
 
W Urzędzie Miejskim w Jaworznie zatrudnionych jest 480 osób. Do „S” należy blisko 40 proc. pracowników magistratu.
 
ak
 

Dodaj komentarz