Solidar Śląsko Dąbrow

Podwyżki w Jastrzębskich Zakładach

Wzrost płacy zasadniczej o 4,5 procent, 300 zł jednorazowej premii w maju i 500 zł we wrześniu, 100 zł dodatku do ekwiwalentu za węgiel, to najważniejsze uzgodnienia zapisane w porozumieniu zawartym 14 czerwca pomiędzy stroną związkową z  Jastrzębskich Zakładów Remontowych w Jastrzębiu Zdroju a zarządem spółki. Wraz z podpisaniem porozumienia zakończony został trwający w JZR od marca spór zbiorowy, w którym podstawowym żądaniem związkowców były 10-procentowe podwyżki wynagrodzeń. Przed wtorkowym spotkaniem strona związkowa zapowiadała, że jeśli nie zakończy się ono porozumieniem, to 16 czerwca w spółce odbędzie się strajk ostrzegawczy.

– To kompromisowe porozumienie. Zapisane w nim uzgodnienia nie do końca nas satysfakcjonują, bo zdajemy sobie sprawę, że JZR jest w bardzo dobrej kondycji finansowej. Niebagatelny wpływ podpisanie porozumienia miały uzgodnienia płacowe zawarte w ubiegłym tygodniu pomiędzy związkowcami z Jastrzębskiej Spółki Węglowej a jej zarządem, bo JSW to nasz 100-procentowy udziałowiec. Wcześniej nasz zarząd bez zgody kierownictwa JSW nie podejmował żadnych decyzji płacowych – mówi Jarosław Król, przewodniczący Solidarności w JZR.

Negocjacje na temat podwyżek wynagrodzeń w spółce trwały już od początku roku. W marcu strona związkowa zdecydowała o rozpoczęciu sporu zbiorowego. Pierwszy etap rozmów zakończył się podpisaniem protokołu rozbieżności, a 4 maja doszło do fiaska rokowań prowadzonych w obecności mediatora z listy rządowej. W efekcie związkowcy zdecydowali o przeprowadzeniu akcji strajkowej. O determinacji pracowników JZR świadczą wyniki referendum strajkowego. W głosowaniu wzięło udział 82 proc. załogi. Za strajkiem opowiedziało się 88 proc. głosujących. W pierwszej wersji strajk ostrzegawczy zaplanowany został na 13 czerwca. Związkowcy wykazali jednak dobrą wolę i przesunęli termin protestu na prośbę zarządu spółki, który na 14 czerwca zaproponował kolejne rozmowy płacowe.

W JZR średnia płaca pracowników fizycznych za pierwsze 2 miesiące tego roku wyniosła 3,5 tys. zł brutto. Spółka zajmuje się m.in. pracami przygotowawczymi w kopalniach. Zatrudnia ponad 800 pracowników.

Dodaj komentarz