Solidar Śląsko Dąbrow

Podwyżki w gliwickim Isoverze

500 zł brutto – o taką kwotę wzrosły w 2023 roku wynagrodzenia w firmie Isover w Gliwicach. Wyższe wypłaty za styczeń wpłyną na konta pracowników spółki do 10 lutego. Podwyżki to efekt negocjacji płacowych przeprowadzonych z pracodawcą przez stronę związkową.

Porozumienie dotyczące wzrostu wynagrodzeń podpisane zostało w firmie pod koniec zeszłego roku. Jego zapisami objęci zostaną niemal wszyscy pracownicy zakładu. Wyjątkiem jest m.in. kadra kierownicza, a także osoby, które w ostatnim kwartale ubiegłego roku otrzymały podwyżki indywidualne.

Jak informuje Piotr Biskup, przewodniczący zakładowej „Solidarności”, stawki osób zatrudnionych w systemie godzinowym wzrosły o 3 zł brutto, czyli o ok. 500 zł brutto. O taką kwotę podwyższone zostały miesięczne wynagrodzenia pozostałych pracowników spółki. – To najwyższe podwyżki, jakie kiedykolwiek udało nam się wynegocjować, ale z drugiej strony mamy najwyższą inflację od lat – mówi związkowiec.

Gliwicki Isover produkuje materiały izolacyjne i zatrudnia ok. 300 pracowników.

aga
źródło foto: flickr.com/CC BY-ND 2.0/Narodowy Bank Polski