Solidar Śląsko Dąbrow

Podwyżki w Fortum Zabrze

Solidarność z Fortum Zabrze S.A. po wielomiesięcznych negocjacjach wywalczyła podwyżki płac dla załogi. – Wyniosą one średnio po 125 zł brutto. Zostaną też wypłacone jednorazowe premie w wysokości 750 zł brutto dla każdego pracownika – poinformował Mirosław Grzywa, szef Solidarności w Fortum Zabrze S.A.

– Nie są to może imponujące podwyżki, ale zważywszy na fakt, że w tym roku nasza firma została przejęta przez koncern Fortum i wdrożono w niej program dobrowolnych odejść, czyli mówiąc wprost redukcję zatrudnienia, to uważam, że wywalczenie podwyżek w tym momencie jest sporym sukcesem – mówi Grzywa.

W listopadzie zeszłego roku Fortum Power and Heat podpisało z Ministrem Skarbu Państwa umowę kupna 85 proc. akcji spółki Elektrociepłownia Zabrze oraz 85 proc. akcji spółki Zespół Elektrociepłowni Bytom. Całkowita wartość transakcji wyniosła ponad 82 mln zł. Na początku stycznia tego roku oba zakłady zostały formalnie przejęte przez nowego inwestora, mimo braku pakietów socjalnych dla załóg. Pakiety udało się podpisać pod koniec marca. Obie elektrociepłownie zmieniając właściciela, zmieniły też nazwy na Fortum Zabrze S.A. i Fortum Bytom S.A.

W związku z tym, że inwestor zapowiadał redukcję zatrudnienia w obu zakładach o 25 proc., strona społeczna walczyła o zapisanie w pakiecie socjalnym jak najkorzystniejszego programu dobrowolnych odejść dla załogi.  Zgodnie z wynegocjowanym wówczas porozumieniem pracownicy, którzy zgodzą się na dobrowolne odejście z pracy, otrzymują pozakodeksowe odprawy uzależnione od stażu pracy.

Pracownicy ze stażem pracy od roku do 10 lat otrzymują 12-krotność średniego miesięcznego wynagrodzenia w spółce. Ci, którzy przepracowali w firmie od 10 do 20 lat dostają 15-krotność średniego wynagrodzenia. Natomiast pracownicy z najdłuższym stażem pracy, czyli powyżej 20 lat, otrzymują 18-krotność średniego wynagrodzenia w firmie. Poza tym wszystkim przysługują dostaną świadczenia przewidziane w prawie pracy.

Z blisko 270 osób zatrudnionych w Fortum Zabrze z programu dobrowolnych odejść zdecydowało się dotychczas skorzystać 70 pracowników. 
 

Dodaj komentarz