Solidar Śląsko Dąbrow

Podwyżki w dwóch spółkach motoryzacyjnych

Miesięczne wynagrodzenia pracowników firmy Marelli Sosnowiec Polska wzrosną średnio o 450 zł brutto – poinformował Aleksander Jacuniak, przewodniczący zakładowej „Solidarności”. Dzięki staraniom organizacji związkowych wzrosły też zarobki w dąbrowskim zakładzie Ficomirrors Polska.

Porozumienie dotyczące wzrostu wynagrodzeń organizacje związkowe działające w Marelli Sosnowiec Polska podpisały z pracodawcą 15 kwietnia. Zagwarantowane w dokumencie podwyżki wejdą w życie w maju. – Konkretne kwoty podwyżek dla poszczególnych pracowników będą uzależnione od grup, do których zostali zaszeregowani i posiadanych przez nich stawek – podkreślił Aleksander Jacuniak.

Rozmowy płacowe prowadzone były w sosnowieckiej spółce od początku roku. – Negocjacje były bardzo trudne. Mieliśmy świadomość, że pracownicy z rosnącym zniecierpliwieniem czekają na te podwyżki i staraliśmy się nie odpuszczać. W końcu podczas dziewiątej rundy rozmów udało się podpisać porozumienie – dodał.

Podczas rozmów związkowcy zobowiązali się do zawarcia z pracodawcą porozumienia w sprawie trzech dni urlopu zbiorowego na dni wskazane przez pracodawcę w 2022 roku, z czego jeden dzień został już wykorzystany. Nie zgodzili się natomiast na zaproponowaną przez pracodawcę zmianę systemu pracy z pięciu na sześć dni w tygodniu, czyli od poniedziałku do soboty, ale zadeklarowali, że jeśli faktycznie zajdzie taka potrzeba, mogą przystąpić do rozmów na ten temat.

Organizacja „S” z Marelli Sosnowiec Polska obejmuje zasięgiem swojego działania także pracowników produkującej lusterka samochodowe firmy Ficomirrors w Dąbrowie Górniczej. W tym zakładzie płace pracowników wzrosły od 1 kwietnia o ok. 317 zł brutto. Kwota ta obejmuje zarówno wzrost stawek godzinowych, jak i premię. W sumie stawki godzinowe zostały podniesione o 1,89 zł brutto.

Porozumienie w tej sprawie związki podpisały z pracodawcą 7 marca. – Oprócz podwyżek wynegocjowaliśmy dwie nagrody w łącznej wysokości 2,6 tys. zł brutto – zaznaczył Jacuniak. Pierwsza z nagród, za dobre wyniki w pracy, wyniosła 1,6 tys. zł brutto i została wypłacona na początku kwietnia. Kolejną, w wysokości 1 tys. zł brutto, pracownicy spółki otrzymają przed Świętami Bożego Narodzenia. Związkowcom udało się także wynegocjować utrzymanie karty żywieniowej, której wartość wynosi 190 zł.

Produkujący lampy samochodowe Marelli Sosnowiec Polska zatrudnia ok. 1400 osób. Z kolei w Ficomirrors Polska pracuje ok. 790 osób.

aga
źródło foto: pixabay.com/CC0