Solidar Śląsko Dąbrow

Podwyżki w Denso Thermal Systems

150 zł brutto podwyżki dla wszystkich pracowników oraz indywidualny wzrost wynagrodzeń, który obejmie nawet 20 proc. załogi – to najważniejsze zapisy porozumienia płacowego zawartego przez pracodawcę i związki zawodowe w tyskiej spółce  Denso Thermal Systems Polska. Wyższe pensje wpłyną na konta pracowników 10 maja. 
 
– Jesteśmy zadowoleni z tych podwyżek. To już kolejne porozumienie płacowe w naszej firmie w ostatnich latach, a to oznacza, że wynagrodzenia pracowników systematycznie rosną – mówi Mateusz Gruźla z Solidarności w Denso Thermal Systems Polska. 
 
Dotychczas indywidualnymi podwyżkami w średniej wysokości 180 zł od stycznia do marca 2017 roku objętych zostało 45 pracowników. Docelowo ma to być nawet jedna piąta zatrudnionych. – Ich wynagrodzenia łącznie z podwyżką zbiorową, którą dostali wszyscy pracownicy, wzrosną więc o ponad 300 zł. Co ważne, indywidualne podwyżki dostają przede wszystkim ludzie z dłuższym stażem pracy. To dobre rozwiązanie pozwalające docenić doświadczonych pracowników – wskazuje Mateusz Gruźla. 
 
Podczas negocjacji płacowych w tyskiej spółce Solidarność wystąpiła również z propozycją utworzenia w Denso dodatku stażowego. Przedstawiciele zarządu firmy zadeklarowali wolę prowadzenia rozmów nad wprowadzeniem tego składnika wynagrodzeń. Zarząd zapowiedział również możliwość włączenia do stawki zasadniczej obowiązującej w spółce premii efektywnościowej oraz premii za wyniki. Te kwestie będą jednak przedmiotem odrębnych negocjacji.
 
Denso Thermal Systems Polska produkuje deski rozdzielcze, klimatyzatory samochodowe oraz komponenty z tworzyw sztucznych dla przemysłu motoryzacyjnego. Głównym odbiorcą produktów spółki jest koncern Fiat Chrysler Automotive. Tyski zakład zatrudnia ok. 500 pracowników.

łk

źródło foto:commons.wikimedia.org/PetarMilosevic/CC BY-SA 3.0
 

Dodaj komentarz