Solidar Śląsko Dąbrow

Podwyżki w CTL Maczki-Bór

Od 100 do 400 zł brutto wzrosną od 1 stycznia 2016 roku płace zasadnicze pracowników sosnowieckiej spółki CTL Maczki-Bór. Podwyżki są efektem 8-miesięcznych negocjacji pomiędzy związkami zawodowymi a zarządem firmy.

Jak mówi Dorota Wietek, przewodnicząca zakładowej Solidarności, to były bardzo żmudne i trudne rozmowy. Pracodawca cały czas podkreślał, że  firma ma problemy z pozyskiwaniem pieniędzy za usługi świadczone na rzecz branży górniczej. Z kolei związkowcy zwracali uwagę, że z powodu niskich zarobków fachowcy z CTL Maczki-Bór odchodzą do konkurencyjnych firm, ich obowiązki muszą przejmować inni pracownicy i są coraz bardziej obciążeni pracą. – Z naszego zakładu odeszło już wielu maszynistów i ustawiaczy. To są dziś bardzo poszukiwani fachowcy na rynku pracy. Lukę po nich łata się ludźmi, którzy w zakładzie pozostali. Muszą  pracować w nadgodzinach. Podkreślaliśmy, że w tej sytuacji podwyżki dla załogi są niezbędnie – mówi Dorota Wietek. Ostatecznie po wielomiesięcznych negocjacjach udało się w połowie grudnia podpisać porozumienie gwarantujące pracownikom spółki podwyżki płac.

Spółka CTL Maczki-Bór zatrudnia blisko 450 osób. Zajmuje się kolejową obsługą logistyczną zakładów górniczych, hutniczych i energetycznych. Spółka należy do Grupy CTL Logistics.   

bg
źródło foto:commons.wikimedia.org/Petr Štefek

 

Dodaj komentarz