Solidar Śląsko Dąbrow

Podwyżki w CEZ Produkty Energetyczne Polska

Do 10 lipca na konta pracowników firmy CEZ Produkty Energetyczne Polska wpłyną wyższe wynagrodzenia. Podwyższenie funduszu płac o 4,75 proc. wynegocjowały działające w spółce organizacje związkowe. Dzięki staraniom związków w sierpniu załoga spółki otrzyma 800 zł brutto nagrody z okazji branżowego święta.
 
Porozumienie płacowe weszło w życie 1 czerwca. Zgodnie z zapisami tego dokumentu stawki zasadnicze wszystkich pracowników wzrosły o 4,25 proc. – Pozostała pula środków została przeznaczona na podwyżki indywidualne. O tym, komu zostały one przyznane i w jakiej wysokości, decydowali przełożeni – mówi Dariusz Jasiak z Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” CEZ Chorzów S.A. obejmującej zasięgiem swojego działania spółkę CEZ Produkty Energetyczne Polska.
 
Porozumienia płacowe są podpisywane w firmie co roku, a wysokość podwyżek jest uzależniona od sytuacji w całym koncernie. Jak podkreśla Dariusz Jasiak, w ostatnich latach związkowcom udawało się wynegocjować podwyżki na zbliżonym poziomie jak w tym roku.
 
Oprócz podwyżek podczas rozmów uzgodniono też, że wypłacana w sierpniu nagroda z okazji Dnia Energetyka będzie wynosiła 800 zł brutto, czyli dwukrotnie więcej niż w poprzednich latach. – Zapis dotyczący wysokości nagrody został wprowadzony do regulaminu wynagradzania – dodaje przedstawiciel „S”. Związkowcy wynegocjowali także podwyższenie z 4 do 6 zł dodatku za pracę w porze nocnej. Oprócz tego w każdym kwartale pracownik będzie mógł wykorzystać jeden dodatkowy dzień wolny. – To rozwiązanie na razie będzie obowiązywało przez rok – zaznacza Jasiak.
 
CEZ Produkty Energetyczne Polska zatrudnia ok. 50 pracowników i należy do czeskiego koncernu energetycznego. Firma świadczy usługi dla elektrociepłowni w Chorzowie oraz w Skawinie. Zajmuje się zagospodarowaniem odpadów poprodukcyjnych. Jej pracownicy obsługują także urządzenia odpopielania, odżużlania i nawęglania.
 
aga
źródło foto: commons.wikimedia.org/Adrian Tync/CC BY-SA 4.0
 

Dodaj komentarz