Solidar Śląsko Dąbrow

Podwyżki w ArcelorMittal Poland i w Kolpremie

W ArcelorMittal Poland weszło w życie porozumienie płacowe uzgodnione przez organizacje związkowe z zarządem firmy 25 maja. Wyższe wypłaty trafią na konta pracowników 10 czerwca. Wzrosną też zarobki w spółce PUK Kolprem, w której negocjacje zakończone zostały 7 czerwca. W pozostałych spółkach działających w AMP rozmowy płacowe jeszcze trwają.

Płace zasadnicze pracowników AMP będą wyższe o 100 zł brutto oraz o pochodne wynikające ze tego wzrostu. Dodatkowo wraz z wypłatą za maj na konta załogi wpłynie nagroda uzupełniająca, stanowiąca wyrównanie podwyżek płac za okres od 1 stycznia do 31 kwietnia. Jak informuje Jerzy Goiński, przewodniczący zakładowej Solidarności, wraz z pochodnymi będzie to ok. 500 zł brutto.

Premia roczna i nagroda
Podczas negocjacji ustalono też, że załoga otrzyma premię roczną w wysokości 1000 zł, która wypłacona zostanie w dwóch jednakowych transzach. Pierwszą część pracownicy dostaną do 10 lipca, razem z wypłatą za czerwiec. Druga rata trafi na ich konta we wrześniu.

Kolejny zapis porozumienia dotyczy wypłaty jednorazowej nagrody uzależnionej od sytuacji firmy. Jeżeli w okresie od 1 stycznia do 31 października spółka osiągnie wyniki zakładane w biznesplanie, pracownicy otrzymają nagrodę w wysokości 300 zł brutto.

W porozumieniu znalazł się także zapis dotyczący możliwości uruchomienia środków finansowych na indywidualny wzrost płac zasadniczych. Pieniądze te zostaną przeznaczone na regulacje płacowe w grupach zawodowych. Podpisano także porozumienie dotyczące uruchomienia od 1 stycznia przyszłego roku programu medycznego dla pracowników firmy, który będzie finansowany przez pracodawcę.

Rozmowy w spółkach
Negocjacje płacowe były bardzo trudne. Trwały od grudnia ubiegłego roku. Po ich zakończeniu Solidarność zgłosiła żądania płacowe w pozostałych podmiotach działających na terenie AMP. Są to spółki, których 100 proc. udziałowcem jest ArcelorMittal Poland: PUK Kolprem, AM Service Group, Przedsiębiorstwo Usług Wodociągowych HKW. Postulaty płacowe zostały przedstawione także w firmach zatrudniających pracowników tymczasowych: Synergy Platform i Ananke Busines Communication oraz w spółce zewnętrznej Wipro Poland, którą zasięgiem swojego działania obejmuje Solidarność z AMP.

– Domagamy się wprowadzenia we wszystkich tych spółkach takich samych rozwiązań płacowych, jakie zostały wynegocjowane w ArcelorMittal Poland. W mojej ocenie jest to możliwe. Pracownicy AMP i spółek pracują na tym samym rynku, i mają znaczny wpływ na wypracowywane zyski – zaznacza Jerzy Goiński.

Porozumienie w Kolpremie
Pierwszą spółką, w której udało się zakończyć rozmowy, jest PUK Kolprem. Porozumienie płacowe zostało podpisane 7 czerwca. Wynagrodzenia pracowników firmy wzrosną od 1 czerwca o 100 zł brutto. Za okres od stycznia do końca maja załoga otrzyma jednorazowe wyrównanie, które zostanie wypłacone wraz z wypłatą za czerwiec. Jedno z najważniejszych ustaleń dotyczy także wypłaty premii rocznej w wysokości 1000 zł brutto. Pierwszą jej transzę – 500 zł pracownicy dostaną już 10 czerwca, drugą wraz z wynagrodzeniem za sierpień.

Do nagrody uprawnieni będą również pracownicy objęci Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla pracowników Kolprem, świadczący pracę na rzecz firmy przez cały 2015 rok, zatrudnieni w spółkach Manpower, ABC, Tabor-1, Tor-Wag, JMS.

Ustalono także, że w 2016 roku mogą zostać uruchomione w Kolpremie środki finansowe z przeznaczeniem na indywidualny wzrost płac zasadniczych. Decyzję o indywidualnych zmianach płacowych podejmie dyrektor personalny w uzgodnieniu z dyrektorami pionów.

PUK Kolprem zajmuje się kompleksową obsługą kolejową AMP, przewozami oraz utrzymaniem infrastruktury. W oddziałach w Dąbrowie Górniczej i Krakowie zatrudnia ok. 1100 osób.

Agnieszka Konieczny

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.