Solidar Śląsko Dąbrow

Podwyżki płac w PKP Intercity

640 zł brutto – średnio o taką kwotę wzrosły od 1 stycznia wynagrodzenia w spółce PKP Intercity. Podwyżka w tej wysokości to efekt podniesienia zarówno stawek zasadniczych, jak i powiązanych z nimi pochodnych. Otrzymali ją wszyscy pracownicy firmy.

Jak informuje Maria Sędek, przewodnicząca „Solidarności” w PKP Intercity, płace zasadnicze zostały podwyższone o 400 zł brutto. Podwyżka zasadniczej części wynagrodzenia pociągnęła za sobą wzrost pochodnych, które w sumie stanowią 60 proc. stawki danego pracownika. Są to m.in. premia regulaminowa i wysługa lat. – To bardzo dobre podwyżki, jesteśmy zadowoleni. Pozwala nam to z pewnym optymizmem patrzeć w przyszłość, tym bardziej że kolejne rozmowy płacowe zostały zaplanowane na drugą połowę tego roku – mówi.

Porozumienie dotyczące wzrostu płac „Solidarność” i inne organizacje związkowe działające w spółce podpisały z pracodawcą tuż przed Świętami Bożego Narodzenia. Jeden z zapisów tego dokumentu wprowadza w firmie premię motywacyjną. Będzie ona wynosiła do 6 proc. stawki zasadniczej i otrzymają ją wszyscy pracownicy. – Ta premia wynika z umowy na dofinansowanie połączeń międzywojewódzkich podpisanej przez zarząd spółki i ministerstwo infrastruktury. Jednym z warunków przyznania tego dofinansowania było właśnie wprowadzenie premii motywacyjnej dla wszystkich pracowników. Ona realnie wejdzie w życie po uzgodnieniu regulaminu premiowania, ale już udało nam się ją zapisać w porozumieniu płacowym – wyjaśnia Maria Sędek.

Podwyżki płac w tej wysokości to nie jedyny sukces kolejarskich organizacji związkowych. W grudniu wszystkim pracownikom spółki wypłacona została nagroda z okazji 20. rocznicy powstania PKP Intercity. Maksymalnie było to 2 tys. zł brutto. Ponadto, związkowcy wynegocjowali rekompensatę za brak podwyżek w 2021 roku, która wyniosła 1800 zł brutto i została wypłacona w dwóch jednakowych ratach: we wrześniu i w grudniu.

Spółka PKP Intercity realizuje dalekobieżne przewozy pasażerskie i zatrudnia ok. 8 tys. osób.

aga
źródło foto: pxhere.com