Solidar Śląsko Dąbrow

Podwyżki płac w PG Silesia

Blisko 800 pracowników Przedsiębiorstwa Górniczego Silesia w Czechowicach-Dziedzicach otrzymało w marcu kilkadziesiąt złotych podwyżki brutto do płacy zasadniczej. Z kolei prawie 200 pracowników, którzy uzyskali dodatkowe kwalifikacje, zmieniło stanowiska pracy i ich zarobki wzrosły od 200 do nawet 1000 zł brutto.

Podwyżki w PG Silesia to efekt porozumienia z 28 listopada 2014 roku pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi. – Płace skorygowaliśmy w oparciu o zapis Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, który gwarantuje załodze roczną waloryzację płac o średni wskaźnik inflacyjny z ostatnich trzech lat. Na razie podwyżki otrzymało tylko 800 osób z uwagi na to, że w ubiegłym roku sytuacja finansowa kopalni była dość trudna. Podczas planowanych na lipiec rozmów płacowych z pracodawcą upomnimy się o waloryzację pensji pozostałych pracowników. Powalczymy też o zwiększenie rocznego wskaźnika przyrostu wynagrodzeń dla całej załogi. Obecnie Silesia nieźle sobie radzi i wszystko wskazuje na to, że 2015 rok zamkniemy zyskiem – wyjaśnia Dariusz Dudek, przewodniczący Solidarności w PG Silesia.

Od 200 do nawet 1000 zł brutto wzrosły też od marca zarobki blisko 200 pracowników Silesii, którzy po nabyciu dodatkowych kwalifikacji i uprawnień zmienili stanowiska pracy. Dudek informuje, że podczas rozmów płacowych z pracodawcą w listopadzie 2014 roku tylko zakładowa Solidarność upomniała się o przeszeregowanie ich zarobków. Przewodniczący dodaje, że 200 przekwalifikowanych pracowników zyska nie tylko na pensjach. Wzrośnie im również naliczana od miesięcznych stawek wynagrodzeń comiesięczna 20-procentowa premia.

PG Silesia zatrudnia blisko 1800 pracowników. Firma z czeskim kapitałem funkcjonuje od 2010 roku. Rozpoczęła działalność na bazie spółki pracowniczej, która powstała w przeznaczonej do zamknięcia czechowickiej kopalni Silesia. Spółka utworzona została dzięki staraniom zakładowej Solidarności.

bea
źródło foto:solidarnosc-pgsilesia.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.