Solidar Śląsko Dąbrow

Podwyżki płac w Kompanii

Podwyżka wynagrodzeń średnio o 4 proc. oraz gwarancje, że w przypadku dobrych wyników ekonomicznych spółki za I półrocze, do 30 lipca nastąpi podwyżka płac o kolejne 3 proc. To najważniejsze zapisy porozumienia zawartego w środę wieczorem pomiędzy związkami zawodowymi działającymi w Kompanii Węglowej a zarządem koncernu.

– To kompromis, ale myślę, że korzystny dla obu stron. Tegoroczny wzrost cen żywności, kosztów utrzymania i paliw bardzo mocno uderzył w domowe budżety pracowników kopalń Kompanii Węglowej. Wynegocjowana podwyżka powinna pomóc te budżety zrównoważyć – mówi Jarosław Grzesik, szef Solidarności w Kompanii Węglowej.

Dodaje, że zgodnie z porozumieniem 4-procentowa podwyżka obowiązuje od stycznia tego roku, co oznacza, że pracownicy otrzymają odpowiednie wyrównanie za okres od stycznia do maja. Zostanie ono wypłacone w formie jednorazowej premii 10 czerwca.

Podpisane porozumienie nie oznacza zakończenia, lecz jedynie zawieszenie trwającego od początku roku sporu zbiorowego w Kompanii Węglowej. – Spór zostanie zakończony, jeśli do 30 lipca zarząd spełni zapisaną w porozumieniu zapowiedź o podwyższeniu wynagrodzeń pracowników Kompanii o kolejne 3 proc. Co prawda zarząd warunkuje spełnienie tej zapowiedzi dobrymi wynikami ekonomicznymi kopalń spółki, ale jesteśmy przekonani, że ten warunek zostanie spełniony – podkreśla szef Solidarności w KW.

Dodaj komentarz