Solidar Śląsko Dąbrow

Podwyżki płac w jastrzębskim magistracie

Wynagrodzenia zasadnicze zdecydowanej większości pracowników Urzędu Miasta w Jastrzębiu-Zdroju wzrosły o 650 zł brutto. Wyższe wypłaty wpłyną na ich konta do 10 stycznia wraz z wynagrodzeniem za grudzień.

Porozumienie płacowe przedstawiciele organizacji związkowych podpisali z pracodawcą w grudniu zeszłego roku, po trzech miesiącach trudnych negocjacji. Stronom udało się dojść do kompromisu bez wszczynania sporu zbiorowego, chociaż na początku pracodawca proponował średnio 600 zł brutto na pracownika. – Tutaj nie chodzi o te 50 zł różnicy, tylko o to, że pracodawca chciał, by o wysokości podwyżek dla poszczególnych osób decydowali naczelnicy wydziałów, co mogłoby doprowadzić do dużych dysproporcji. Jedna osoba mogła dostać np. 300 zł, inna 900 zł. Nam zależało na takich samych kwotach dla wszystkich pracowników na stanowiskach urzędniczych i dopięliśmy swego – mówi Katarzyna Guzy, przewodnicząca „Solidarności” w Urzędzie Miasta w Jastrzębiu-Zdroju.

Wynegocjowanie podwyżek w takiej samej wysokości dla pracowników na stanowiskach urzędniczych to nie jest jedyny sukces „Solidarności” w 2023 roku. Dzięki staraniom związkowców „trzynastka” za 2022 rok wypłacona została w pełnej wysokości, mimo że ze względu na zmianę terminu wypłaty wynagrodzeń miała ona zostać pomniejszona. Wprowadzono także korzystne zmiany do regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, takie jak coroczna wypłata tzw. „wczasów pod gruszą” i dofinansowanie do zakupionych przez pracowników biletów wstępu na imprezy kulturalne i sportowe.

W Urzędzie Miasta w Jastrzębiu-Zdroju zatrudnionych jest ok. 400 osób.

ak
źródło foto: freepik.com/katemangostar