Solidar Śląsko Dąbrow

Podwyżki płac w ciepłownictwie

Od 1 stycznia 2016 roku wzrosną wynagrodzenia w Nadwiślańskiej Spółce Energetycznej w Brzeszczach. Stawki zasadnicze osób, które do tej pory otrzymywały bony żywieniowe, będą wyższe o 335 zł brutto, natomiast płace pracowników administracji wzrosną o 135 zł brutto.
Więcej będą też zarabiać pracownicy PEC w Rudzie Śląskiej.
 
Jak informuje Dariusz Gierek, szef Regionalnej Sekcji Ciepłownictwa NSZZ Solidarność i wiceprzewodniczący Solidarności w NSE, organizacje związkowe działające w spółce podpisały z zarządem porozumienie płacowe na 2016 rok, które gwarantuje wszystkim pracownikom wzrost wynagrodzeń o 135 zł brutto. Uzgodniono również, że pracodawca nie będzie już finansował bonów żywieniowych, a osoby, które do tej pory je dostawały, otrzymają w zamian podwyżkę w wysokości 200 zł brutto. Ich wynagrodzenia w sumie będą wyższe o 335 zł brutto.
 
W ocenie związkowców rezygnacja z bonów i przyznanie w ich miejsce podwyżek jest korzystnym rozwiązaniem. – Bony funkcjonowały poza funduszem wynagrodzeń, natomiast podwyżki zostaną doliczone do stawek osobistego zaszeregowania i pracodawca będzie od nich odprowadzał składki na ubezpieczenie społeczne. Wyższe stawki zasadnicze wpłyną na zwiększenie wszystkich pochodnych wynagrodzenia – wyjaśnia Dariusz Gierek. Związki wynegocjowały również 30 przeszeregowań o wartości 150 zł brutto. Będą one przyznawane na wnioski przełożonych.
 
Porozumienie płacowe podpisane zostało też w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Rudzie Śląskiej, który Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność Nadwiślańskiej Spółki Energetycznej obejmuje zasięgiem swojego działania. Jak informuje Dariusz Gierek, od 1 stycznia przyszłego roku wynagrodzenia wszystkich pracowników PEC wzrosną o 150 zł brutto.
 
Dodatkowo organizacje związkowe wynegocjowały premie świąteczne dla załóg obydwu spółek. Pracownicy Nadwiślańskiej Spółki Energetycznej przed Świętami Bożego Narodzenia otrzymali 600 zł brutto, w PEC w Rudzie Śląskiej premia wyniosła 280 zł brutto.
 
W NSE zatrudnionych jest 146 pracowników, w rudzkim PEC pracuje ok. 100 osób.
 
aga
 
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.