Solidar Śląsko Dąbrow

Podwyżki płac w Bytomskim Przedsiębiorstwie Komunalnym

Stawki zasadnicze w Bytomskim Przedsiębiorstwie Komunalnym wzrosły o 350 zł brutto. Wyższe wynagrodzenia wpłyną na konta pracowników na początku kwietnia, razem z wypłatą za marzec.

Zdzisław Zając, przewodniczący zakładowej „Solidarności” podkreśla, że od 2020 roku w firmie obowiązuje Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. – W układzie znalazł się zapis, stanowiący o corocznej waloryzacji wynagrodzeń, co otworzyło nam drogę do częstszych negocjacji – wyjaśnia przewodniczący „S” w Bytomskim Przedsiębiorstwie Komunalnym. Wcześniej o podwyżkach rozmawiano zazwyczaj raz na trzy lata.

Jak dodaje, największym sukcesem związków jest przeforsowanie kwotowych podwyżek wynagrodzeń w jednakowej wysokości dla wszystkich pracowników. – Nie zgodziliśmy się na podwyżki procentowe, bo najmniej zarabiający pracownicy dostaliby najmniej. Wynegocjowaną kwotę traktujemy jako „rozsądny kompromis”. Pracodawca już nic więcej nie był w stanie dorzucić – dodaje.

Porozumienie płacowe weszło w życie 1 marca, a jego zapisy zostały wynegocjowane przez zakładowe organizacje związkowe na początku tego roku.

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne zajmuje się zarządzaniem siecią wodociągowo-kanalizacyjną, dystrybucją wody i oczyszczaniem ścieków. Firma zatrudnia przeszło 200 osób.

ak