Solidar Śląsko Dąbrow

Podwyżki płac i nagroda z okazji branżowego święta

Od maja wynagrodzenia pracowników Huty Łaziska i spółki Re Alloys wzrosły o kwoty wynoszące od 300 zł brutto do 1000 zł brutto. Oprócz podwyżek wynagrodzeń związkowcy wynegocjowali 1000 zł brutto nagrody z okazji Dnia Hutnika, która została wypłacona 26 kwietnia.

Porozumienie dotyczące wzrostu płac organizacje związkowe, w tym „Solidarność”, podpisały z pracodawcą 21 kwietnia. – Są to największe podwyżki, jakie kiedykolwiek udało nam się wynegocjować. Zarobki zdecydowanej większości pracowników poszły w górę o ok. 500 zł brutto – informuje Dawid Matyka, przewodniczący zakładowej „Solidarności”.

Jak zaznacza, decyzje dotyczące konkretnych kwot podwyżek dla poszczególnych osób były podejmowane przez przełożonych. Najważniejsze kryterium stanowią tutaj kwalifikacje posiadane przez pracowników. Jednak związkowcy mają wątpliwości, czy jest to najlepsze rozwiązanie. – Uważamy, że wszyscy pracownicy powinni dostać podwyżki w jednakowej wysokości. Natomiast osoby, które zdobywają nowe umiejętności, powinny być na bieżąco przekwalifikowywane i otrzymywać wyższe stawki zaszeregowania. Na razie nie udało nam się doprowadzić do takiej sytuacji, ale chcielibyśmy, by w przyszłości tak było – zaznacza związkowiec.

Oprócz podwyżek i wysokości nagrody z okazji Dnia Hutnika w porozumieniu udało się też uzgodnić kwestię zwiększenia wartości bonów na posiłki regeneracyjne. Od maja wartość ta wzrosłą z 15 do 20 zł.

Jak podkreśla przewodniczący, zapisami porozumieniem płacowego objęci zostali wszyscy pracownicy Huty Łaziska i spółki Re Alloys. Wyjątek stanowią jedynie osoby zatrudnione w biurach, które w tym roku otrzymały już podwyżki indywidualne.

Huta Łaziska i spółka Re Alloys produkują żelazostopy wykorzystywane w procesach stalowniczych i odlewniczych. W sumie obie firmy zatrudniają blisko 500 osób.

ak
źródło foto: yayimages.com/zdjęcie ilustracyjne