Solidar Śląsko Dąbrow

Podwyżki mają zmniejszyć różnice płacowe

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

O 5 proc. wzrósł od 1 stycznia fundusz wynagrodzeń w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej w Gliwicach. Podwyżka przeznaczona zostanie na zniwelowanie różnic płacowych pomiędzy pracownikami zatrudnionymi na tych samych stanowiskach. Rozmowy pomiędzy zarządem spółki a zakładową Solidarnością na temat jej podziału rozpoczną się jeszcze w lutym. 
 
– Trzyletni program wzrostu funduszu płac w naszym przedsiębiorstwie przewiduje, że podwyżki będą  uzależnione od  stawek osobistego zaszeregowania pracowników. Wyłączeni
z nich zostaną ci kierowcy, którzy są zatrudnieni na najwyższej stawce w spółce, wynoszącej obecnie 3500 zł brutto. Chodzi o to, by zarobki pozostałych ludzi, zatrudnionych na tych samych stanowiskach, zbliżyły się do tego poziomu. Największe podwyżki dostaną pracownicy
z najniższymi stawkami – mówi Tadeusz Olejnik, przewodniczący zakładowej Solidarności. Wskazuje też, że do uzgodnienia z pracodawcą związkowcom pozostał jeszcze termin wejścia podwyżek w życie. – Zależy nam, by pracownicy otrzymali je z wyrównaniem od stycznia – podkreśla Olejnik.
 
Wzrost  funduszu wynagrodzeń w gliwickim PKM w latach 2017-2019 została zagwarantowany w protokole dodatkowym do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. To efekt negocjacji pomiędzy pracodawcą a  zakładową Solidarnością, sfinalizowanych w grudniu 2016 roku.
Przy okazji związkowcy przekonali również zarząd spółki do ustanowienia w zakładzie premii
za brak absencji chorobowych. Dzięki temu pracownicy, którzy w ubiegłym roku nie korzystali ze zwolnień chorobowych, otrzymali na początku lutego po 600 zł brutto. Wcześniej, w styczniu na konta załogi wpłynęła zagwarantowana w ZUZP nagroda roczna w wysokości 1850 zł brutto.
 
PKM w Gliwicach zatrudnia 500 pracowników. Spółka świadczy usługi dla Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach.
 
bea
źródło foto:commons.wikimedia.org/Świerzaq9
 

Dodaj komentarz