Solidar Śląsko Dąbrow

Podwyżki i premie w Montanie

Średnio o 300 zł brutto wzrosną płace zasadnicze w Śląskiej Fabryce Urządzeń Górniczych Montana w Katowicach. Dodatkowo jeszcze w tym roku w spółce wypłacone zostaną dwie premie uznaniowe.
 
Zgodnie z zapisami porozumienia zawartego 22 listopada pomiędzy zakładowymi organizacjami związkowymi a zarządem firmy podwyżka będzie wdrażana w dwóch etapach. Pierwszy etap zostanie zrealizowany w grudniu. W tym miesiącu wynagrodzenia zasadnicze wzrosną średnio o 150 zł. Drugie etap podwyżek, o kolejne 150 zł brutto, nastąpi w lutym. Jak zaznacza szef międzyzakładowej Solidarności w spółce Alfred Gawron, 300 zł brutto to kwota średnia, wzrost płac dla poszczególnych pracowników będzie zróżnicowany, uzależniony m.in. od dotychczasowych zarobków oraz stażu pracy. – Jednak tak naprawdę różnice w wysokościach podwyżek będą niewielkie. Mogą wynieść co najwyżej kilkadziesiąt złotych – dodaje przewodniczący.  
 
Oprócz podwyżek płac zasadniczych związkowcy wynegocjowali również z zarządem fabryki, że do końca roku pracownicy będą otrzymywać premię uznaniową, uzależnioną od zysków spółki. – To oznacza, że razem z wypłatami za listopad i  grudzień każdy z nich dostanie dodatkowe 200 zł brutto – wyjaśnia Alfred Gawron.
 
Ponadto dzięki staraniom strony związkowej w spółce jeszcze w tym roku wzrosną również świadczenia z ZFŚS. Zarząd wyraził zgodę na dofinansowanie funduszu na kwotę 50 tys. zł.
 
Śląska Fabryka Urządzeń Górniczych Montana zatrudnia blisko 90 pracowników. 
 
bea
źródło foto:pixabay.com
 

Dodaj komentarz