Solidar Śląsko Dąbrow

Podwyżki i premia świąteczna w jaworznickich wodociągach

Do 15 grudnia na konta pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jaworznie wpłynie premia świąteczna w wysokości 1400 zł brutto, a od 1 stycznia 2016 roku wynagrodzenia w spółce wzrosną średnio o 135 zł brutto. To najważniejsze zapisy porozumienia podpisanego przez zakładową Solidarność z zarządem firmy.

Jak informuje Andrzej Dudzik, przewodniczący zakładowej Solidarności, coroczne rozmowy płacowe zostały zagwarantowane w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy i są prowadzone w ostatnim kwartale roku. Zgodnie z zapisami tego dokumentu każdy pracownik powinien otrzymać podwyżkę w wysokości 1 proc. płacy zasadniczej, a przedmiotem rozmów staje się wzrost płac powyżej tego progu. W tym roku związkowcom udało się wynegocjować podwyżki na poziomie 3 proc. – Większe pieniądze pracownicy dostaną już w lutym, kiedy na ich konta wpłynie wypłata za styczeń – podkreśla Andrzej Dudzik.

Podczas negocjacji ustalono także, że nagroda z okazji obchodzonego w maju Dnia Pracownika Gospodarki Komunalnej w 2016 roku wyniesie 2500 zł brutto, czyli o 250 zł więcej niż w tym roku. Uzgodniono również, że w przyszłym roku pracownicy spółki w dalszym ciągu będą mogli korzystać z pakietów zdrowotnych: medycznego i lekowego.

Pakiet medyczny funkcjonuje w firmie od dwóch lat i gwarantuje pracownikom szybki dostęp do lekarzy specjalistów. Miesięczna składka jaką z tego tytułu opłaca pracodawca wynosi 25 zł, pracownik płaci niespełna 5 zł. Natomiast dzięki pakietowi lekowemu, który został wprowadzony w spółce rok temu, pracownicy otrzymują 80 proc. zniżki na leki. Podobnie jak w przypadku pakietu medycznego pracodawca opłaca składkę miesięczną w wysokości 29 zł, pracownik płaci mniej niż 6 zł.

Andrzej Dudzik podkreśla, że oprócz negocjacji płacowych przedstawiciele Solidarności wraz z komisją socjalną decydują o wykorzystaniu środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Część z nich trafia do pracowników spółki przed Świętami Bożego Narodzenia. W tym roku w zależności od dochodów pomoc finansowa wyniesie 400, 500 lub 800 zł brutto.

W jaworznickich wodociągach zatrudnionych jest 263 pracowników, do Solidarności będącej jedynym związkiem zawodowym w spółce należy ponad 170 osób, czyli ok. 66 proc. załogi.

aga

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.