Solidar Śląsko Dąbrow

Podwyżki i nagrody w ZLA w Zawierciu

W pierwszej połowie lipca personel Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu otrzyma nagrodę z zysku, kwartalną premię oraz wyższe wynagrodzenia. Pensje zasadnicze pracowników placówki wzrosną od 50 do 220 zł brutto, nagroda roczna wyniesie od 300 do 2050 zł brutto. Wysokość premii kwartalnej zostanie ustalona na początku przyszłego miesiąca.

Małgorzata Grabowska, przewodnicząca Solidarności zawierciańskiej służby zdrowia podkreśla, że zarówno wysokość podwyżek, jak  i nagrody z zysku została uzależniona od stanowisk. – W czasie negocjacji staraliśmy się, aby te pieniądze sprawiedliwie zostały podzielone pomiędzy wszystkich pracowników. Ostatecznie ustalono, że rejestratorki dostaną nagrody z zysku w wysokości 700 zł brutto, technicy medyczni i higienistki 1100 zł brutto, a pielęgniarki i położne z wyższym wykształceniem 1500 zł brutto – mówi Małgorzata Grabowska. 

Najniższe nagrody z zysku, po 300 zł brutto, otrzymają pracownicy techniczni i obsługi. – W kwestii wysokości podwyżek i nagrody dla tej grupy pracowników dyrekcja placówki była nieugięta. Cały czas powtarzała, że może tych ludzi zwolnić z etatów i na ich miejsce zatrudnić firmę zewnętrzną, a są to pracownicy,  którzy w ZLA przepracowali po 20, 30 lat – zaznacza przewodnicząca. – Tylko solidarna postawa wszystkich członków związku w ZLA może pozwolić w przyszłości wypracować bardziej sprawiedliwy podział środków. Mam nadzieję, że stanie się to jeszcze w tym roku  – dodaje Małgorzata Grabowska

Nagrody z zysku i premie kwartalne pracownicy ZLA otrzymują od 2010 roku. Wysokość premii kwartalnej jest uzależniona od frekwencji i wykonania kontraktu z NFZ. 

W zawierciańskim ZLA zatrudnionych jest ponad 200 pracowników.

aga
źródło foto:pixabay.com

 

Dodaj komentarz