Solidar Śląsko Dąbrow

Podwyżki i nagrody w PKM w Gliwicach

Wzrost funduszu płac o 3 proc. od stycznia tego roku i premia za ubiegły rok w wysokości 3600 zł brutto – to najważniejsze zapisy porozumienia podpisanego 11 stycznia w PKM w Gliwicach między przedstawicielami zarządu i związkowcami z zakładowej Solidarności.

Sposób podziału wyższego funduszu płac między poszczególnych pracowników będzie przedmiotem dalszych rozmów z pracodawcą. – Chcemy, by podwyżki zostały wliczone do stawek wynagrodzenia zasadniczego i żeby nastąpiło wyrównanie zarobków osób zatrudnionych na tych samych stanowiskach i wykonujących podobne prace – mówi Tadeusz Olejnik, przewodniczący Solidarności w firmie.

Porozumienie zakończyło pierwszy etap negocjacji płacowych w spółce. W najbliższych tygodniach zostaną one wznowione. Związkowcy z Solidarności domagają się, by w 2016 roku fundusz płac wzrósł o 5 proc. Zgodnie z zapisami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy rozmowy powinny zostać zakończone do końca lutego. – W ubiegłym roku udało nam się wynegocjować wzrost funduszu płac o 5 proc. Wówczas negocjacje miały podobny przebieg, również były podzielone na dwa etapy. Najpierw wynegocjowaliśmy wzrost o 3 proc., następnie o kolejne 2 proc. Mamy nadzieję, że w tym roku sytuacja się powtórzy – dodaje Tadeusz Olejnik.

Związkowcy wynegocjowali również nagrodę za ubiegły rok, która w równej wysokości 3600 zł brutto ma trafić na konta wszystkich pracowników do końca przyszłego miesiąca.

Gliwicki przewoźnik zatrudnia ponad 500 osób. Do Solidarności, będącej jednym z trzech związków zawodowych działających w firmie, należy 40 proc. załogi. Negocjacje płacowe w imieniu pracowników prowadzi tylko Solidarność. Średnia płaca w spółce wynosi 4017 zł brutto.

ak
źródło foto:commons.wikimedia.org/Nemo5567

 

Dodaj komentarz