Solidar Śląsko Dąbrow

Podsumowanie akcji promocyjnej w urzędach pracy

Na przełomie stycznia i lutego śląsko-dąbrowska „Solidarność” prowadziła akcję promocyjną w powiatowych urzędach pracy na terenie całego regionu. Związkowcy wręczali pracownikom kartki z podziękowaniem za ich codzienną pracę i zachęcali do zapisywania się do „S”.

Akcja trwała od 26 stycznia do 2 lutego. W tym czasie delegacje związkowców z biura promocji oraz biur terenowych śląsko-dąbrowskiej „S” odwiedzili 16 powiatowych urzędów pracy. – W dziewięciu spośród nich już działa związek, w pozostałych jeszcze nie, ale mamy nadzieję, że to się wkrótce zmieni, bo nasza akcja spotkała się z pozytywnym odzewem. Ludzi byli zaskoczeni i jednocześnie zadowoleni, że ktoś o nich pamięta, że docenia ich pracę – mówi Edyta Odyjas, wiceprzewodnicząca Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”.

Podczas odwiedzin urzędów przedstawiciele związku rozdali blisko 1000 kartek z podziękowaniami, do każdej z nich dołączony był drobny upominek w postaci czekoladki. Akcja promocyjna zbiegła się z przypadającym 27 stycznia Dniem Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia. – Zbieżność dat oczywiście nie jest przypadkowa. Ten sposób obchodów branżowego święta spodobał się pracownikom innych instytucji. Już docierają do nas głosy, żeby podobne akcje przeprowadzić w maju przy okazji Dnia Pracownika Samorządowego i Dnia Strażaka – dodaje Edyta Odyjas.

Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia został ustanowiony w grudniu 2010 roku w ramach nowelizacji Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

ny