Solidar Śląsko Dąbrow

Podpisy trafiły do Sejmu

300 tysięcy podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o płacy minimalnej, przygotowanym przez Solidarność, trafiło w poniedziałek do Marszałka Sejmu.

Listy z podpisami zostały przewiezione do biura podawczego sejmu specjalnie wynajętym autobusem, który ok. godz. 9. wyruszył sprzed siedziby mazowieckiej Solidarności.

W akcję zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy były zaangażowane wszystkie struktury związku. Śląsko-Dąbrowska Solidarność zebrała ich ponad 45 tysięcy.

– To niezły wynik biorąc pod uwagę fakt, że wymagane było 100 tys. podpisów. Najważniejsze jest to, że udało nam się dotrzeć do ludzi nie związanych ze związkiem. Pod projektem ustawy podpisywali się nie tylko członkowie Solidarności, ale również ich rodziny i znajomi. Podpisy były zbierane w siedzibie Zarządu Regionu, we wszystkich biurach terenowych oraz sekcjach i sekretariatach branżowych – mówi Justyna Latos, wiceprzewodnicząca Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności.

Pod projektem można się było podpisywać również 30 czerwca w trakcie związkowej manifestacji w Warszawie. 21 czerwca przeprowadzona została ogólnopolska akcja, podczas której stoliki z listami zostały wystawione w centrach wielkich miast.

Celem związkowego projektu ustawy jest stopniowe podwyższanie płacy minimalnej – do wysokości 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w tempie zgodnym z tempem wzrostu gospodarczego. Zdaniem związkowców, tylko połączenie płacy minimalnej z PKB, gwarantuje jej sprawiedliwe wyliczanie.

Zgodnie z obowiązującą ustawą o płacy minimalnej, jej wysokość powinna być negocjowana przez rząd, organizacje pracodawców i związki zawodowe w ramach Komisji Trójstronnej, ale w praktyce takie porozumienie bardzo trudno jest osiągnąć.

Obecnie płaca minimalna wynosi 1386 zł brutto, co stanowi ok. 40 proc. średniego wynagrodzenia. Jest to jedna z najniższych płac minimalnych w Europie, a ceny dorównują już cenom obowiązującym w najdroższych państwach UE.

Dodaj komentarz