Solidar Śląsko Dąbrow

Podpisano porozumienie kończące strajk w rybnickim szpitalu

Wzrost wynagrodzeń o 400 zł brutto w przeliczeniu na etat to najważniejszy zapis porozumienia podpisanego 24 października przez związki zawodowe i dyrekcję Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku. Porozumienie kończy trwający od tygodnia strajk, ale nie kończy sporu zbiorowego. Strony powrócą do negocjacji płacowych w lutym przyszłego roku. 
 
– To jest kompromis, z którego nie jesteśmy zadowoleni, ale podpisaliśmy to porozumienie w poczuciu odpowiedzialności za pacjentów i nasz szpital – powiedział  Piotr Rajman, przewodniczący Solidarności w WSS nr 3 w Rybniku. Porozumienie zawarto po trwających 8 godzin negocjacjach prowadzonych w ramach nadzwyczajnego posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach.
 
Zgodnie z zapisami porozumienia płace w rybnickim szpitalu wzrosną od 1 listopada o 400 zł brutto w przeliczeniu na etat. Nie oznacza to jednak, że wszyscy pracownicy dostaną podwyżkę w równej wysokości. – Wzrost płac będzie uzależniony od stanowiska. Najwięcej dostaną najmniej zarabiający pracownicy. Podwyżki nie obejmą kadry kierowniczej – tłumaczy Piotr Rajman.
 
Porozumienie nie kończy, a jedynie zawiesza spór zbiorowy w placówce. Związkowcy i dyrekcja szpitala powrócą do negocjacji płacowych na początku przyszłego roku. – 400 zł brutto to kwota, która znacząco odbiega od naszych postulatów. W lutym wracamy do rozmów. Strajk pokazał dyrekcji i urzędowi marszałkowskiemu, który jest organem założycielskim naszego szpitala, że to już nie są żarty – wskazał szef związku w WSS nr 3 w Rybniku.
 
Bezterminowy strajk w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku rozpoczął się 18 października w godzinach porannych. Szpital pracował w systemie ostrego dyżuru. Planowane zabiegi oraz przyjęcia pacjentów, których życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, zostały wstrzymane.
 
łk
 
 

Dodaj komentarz