Solidar Śląsko Dąbrow

Początek rozmów z delegacją rządową

Dziś o 15.00 w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach rozpoczęły się rozmowy Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego z delegacją rządową. – Naszym warunkiem podstawowym, zasadniczym, abyśmy mogli prowadzić dialog na temat kształu programu restrukturyzacji górnictwa, jest wycofanie się rządu z decyzji o likwidacji kopalń – powiedział przed spotkaniem Dominik Kolorz, przewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności.

Od 7 stycznia trwa akcja protestacyjna w czterech kopalniach wskazanych przez rząd do likwidacji. Reprezentowania protestujących podjął się Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy i rozpoczął przygotowania do prowadzenia działań w całym regionie. Jeśli rozmowy w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim nie przyniosą efektu, w poniedziałek nastąpi eskalacja protestu.

Obecnie w czterech kopalniach pod ziemią i na powierzchni protestuje ponad 2 tysiące górników. Górników i pracowników kopalń wspierają rodziny i mieszkańcy miast, organizując wiece, pikiety i blokady dróg.

Negocjacje w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim poprzedziło spotkanie prezydentów Bytomia, Gliwic, Rudy Śląskiej i Zabrza z przedstawicielami rządu. – Rozumiemy, że zmiany są konieczne, ale nie rozumiemy sposobu, w jaki strona rządowa wraz z zarządem spółki zamierza te zmiany wdrażać – napisali samorządowcy w oświadczeniu wydanym po tym spotkaniu.

Podkreślili, że tak ważnych zmian nie da się załatwić w ostatniej chwili. – Zdziwienie budzi fakt, że strona rządowa ma dokładnie opracowany program likwidacji 4 naszych kopalń, natomiast ogólnie mówi o programach osłonowych. – Program naprawczy dla Kompanii Węglowej dotyczy przecież kilku tysięcy naszych rodzin. Nie przekonuje nas również zapowiedź stworzenia specjalnego programu dla województwa śląskiego pt. „Śląsk centrum polskiego przemysłu” – czytamy w oświadczeniu.

Po rozmowach z przedstawicielami rządu prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz podkreślił, że samorządowcy powinni brać udział w opracowywaniu założeń programu restrukturyzacji górnictwa szczególnie w kwestiach dotyczących osłon socjalnych. – Oczekujemy od strony rządowej, że będziemy partnerami w tego typu działaniach – zaznaczył. Na brak dialogu rządu z przedstawicielami samorządów zwróciła też uwagę prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Gdyby wcześniej do takich spotkań dochodziło, dzisiaj nie byłoby tematu. Założenia programu muszą zostać dobrze przygotowane i realizowane po partnersku – powiedziała prezydent Zabrza.

ny, aga

 

Dodaj komentarz