Solidar Śląsko Dąbrow

Początek akcji 11 września

11 września rozpocznie się wielka akcja protestacyjna związków zawodowych – zapowiedzieli w czwartek w Warszawie liderzy trzech największych central związkowych: NSZZ Solidarność, OPZZ i FZZ. Powstał ogólnopolski międzyzwiązkowy komitet protestacyjno-strajkowy. Za tydzień odbędzie się robocze spotkanie szefów komitetu.

Jednym z głównych powodów powstania komitetu jest sprzeciw wobec zmian w Kodeksie pracy, wprowadzających elastyczny czas pracy i 12-miesięczny okres rozliczeniowy. Centrale związkowe domagają się też m.in.  o podwyższenia płacy minimalnej i ograniczenia stosowania umów śmieciowych. NSZZ Solidarność chce też zmiany ustawy o referendach ogólnokrajowym, bo ustawa w obecnym kształcie pozwala sejmowej większości storpedować każdą obywatelską inicjatywę referendalną. Solidarność przekonała się o tym, zbierając ponad 2 mln podpisów poparcia pod wnioskiem o referendum w sprawie wieku emerytalnego. Sejm ten wniosek odrzucił.

– Pan premier na konwencji PO w Chorzowie mówił, że PO powinna być jak jedna pięść. Dzisiaj reprezentatywne związki zawodowe są też jak jedna pięść, ale nie skierowane przeciwko społeczeństwu, tylko skierowane przeciwko tym wszystkim, którzy wprowadzają antypracownicze rozwiązania i chcą mniej demokracji bezpośredniej – powiedział przewodniczący Solidarności Piotr Duda podczas konferencji prasowej, na której ogłoszono wrześniową akcję protestacyjną.

Dodał, że związki nie wezmą udziału w zaplanowanym na 12 lipca posiedzeniu KT.- Każdego dnia jesteśmy gotowi do rozmów, ale nie będziemy wspierać antydialogu – podkreślił Piotr Duda.

26 czerwca liderzy trzech central związkowych zawiesili swój udział w Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych. Było to spowodowane postawą rządu, który ignorował stanowisko strony związkowej i nie respektował ustaleń podejmowanych podczas spotkań KT. Swój powrót do komisji liderzy central uzależniają od spełnienia postulatów: wycofania zmian w Kodeksie pracy oraz dymisji ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Podczas konferencji prasowej poruszony został też temat szkodliwego dla Polski pakietu klimatyczno-energetycznego. Szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz przypomniał, że kluczowe negocjacje dotyczące pakietu miały miejsce w 2008 roku, kiedy u władzy była już obecna ekipa rządząca. Kolorz przedstawił też liczne działania Solidarności, które miały na celu powstrzymanie rządu i polskich negocjatorów od podejmowania niekorzystnych dla polskiej gospodarki decyzji.

Zapoznaj się z kalendarium działań NSZZ Solidarność w sprawie pakietu – kliknij.

Dodaj komentarz