Solidar Śląsko Dąbrow

Po Śląsku i Zagłębiu będą jeździć wodorowe autobusy

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia zakupi 20 autobusów napędzanych wodorem. Całkowita wartość inwestycji to przeszło 110 mln zł, z czego 81 mln zł będzie pochodziło z dotacji udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przedsięwzięcie o nazwie „Hydrogen GZM” zostanie dofinansowane przez NFOŚiGW w ramach realizowanego przez tę instytucję programu „Zielony Transport Publiczny”. Nabór wniosków w programie rozpoczął się w październiku ubiegłego roku, a jego celem jest wspieranie zeroemisyjnego transportu publicznego w Polsce.

Dotacja udzielona Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii pomoże w zakupie 20 autobusów napędzanych wodorem. Nowoczesny tabor ma być wykorzystywany do obsługi kluczowych połączeń komunikacyjnych na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim. Wszystkie autobusy mają zostać dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażone w klimatyzację i system informacji pasażerskiej.

Całkowita wartość inwestycji realizowanej przez GZM wynosi 110 mln 700 tys. zł. Środki przekazane na ten cel przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, oprócz zakupu taboru, zostaną przeznaczone na przeszkolenie ok. 60 kierowców i mechaników w zakresie obsługi pojazdów bezemisyjnych. Natomiast infrastruktura związana z eksploatacją i obsługą techniczną nowoczesnych autobusów ma pochodzić od dostawcy zewnętrznego. GZM zapowiada, że będzie współpracować z koncernami energetycznymi, które zbudują na terenie Metropolii stacje tankowania wodoru.

Przedsięwzięcie ma zostać zrealizowane do 30 czerwca 2024 roku i przynieść efekt ekologiczny w postaci ograniczenia emisji m.in. tlenków azotu i pyłów PM 10. Autobusy napędzane wodorem są nie tylko ekologiczne. Czas ich tankowania jest kilkakrotnie krótszy od pojazdów elektrycznych, a na jednym tankowaniu mogą przejechać nawet dwa razy dłuższy dystans. – Ma to kluczowe znaczenie dla nas jako jednego z największych organizatorów transportu w Polsce. Na nasze ulice każdego dnia wyjeżdża ok. 1500 pojazdów i obsługuje ok. 7 tys. przystanków w 56 gminach. Ze względu na wysokie koszty wdrożenia technologii wodorowej, jej upowszechnienie nie byłoby możliwe bez rządowych i europejskich programów dotacji. Dzięki temu wsparciu flota na paliwa alternatywne stale się powiększa – mówił Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii podczas podpisywania z przedstawicielami Funduszu umowy dotyczącej dofinansowania przedsięwzięcia. Uroczystość odbyła się 14 września w siedzibie GZM w Katowicach.

– Działania na rzecz elektromobilności w Polsce stanowią jeden z priorytetów naszej instytucji. Środki z programu „Zielony Transport Publiczny” przyczynią się do rozwoju komunikacji zbiorowej, są też perspektywiczną inwestycją w lepsze zdrowie i jakość życia Polaków – podkreślał podczas uroczystości prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Maciej Chorowski.

Na rozwój elektromobilności do 2030 roku NFOŚiGW zamierza wydać 4,7 mld zł. – Fundusz stworzył stabilną, wieloletnią perspektywę finansowania elektromobilności. Systematycznie rozwijamy dwa uzupełniające się programy „Mój elektryk”, skierowany do osób fizycznych i przedsiębiorców oraz priorytetowy i dla nas, i dla samorządów, program „Zielony Transport Publiczny”. To mechanizm kluczowy dla transformacji komunikacji zbiorowej – zapewniał z kolei Artur Lorkowski, wiceprezes Funduszu. Jak zaznaczył, do 20 grudnia samorządy mogą składać wnioski w drugim naborze do tego programu, którego wartość to 1,2 mld zł.

Dotacja do zakupu 20 autobusów wodorowych to kolejne rządowe wsparcie dla komunikacji publicznej w aglomeracji śląskiej. Wcześniej Ministerstwo Klimatu i Środowiska – w ramach realizacji „Programu dla Śląska” – dofinansowało ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakup 43 zeroemisyjnych autobusów oraz stworzenie 34 punktów ładowania. Umowy w tej sprawie podpisane zostały 10 marca tego roku w Katowicach.

Obecnie pod szyldem Zarządu Transportu Metropolitalnego jeździ ponad 200 pojazdów zasilanych paliwami alternatywnymi.

Agnieszka Konieczny
źródło foto: commons.wikimedia.org/Travelarz