Solidar Śląsko Dąbrow

Po co pracodawcy ubezpieczenie OC?

Pracodawca zawierając umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej może ukształtować zakres zdarzeń, za które poniesie odpowiedzialność ubezpieczyciel poprzez zakup dodatkowych klauzul umownych. Standardowo w ubezpieczeniu takim nie mieści się odpowiedzialność za wypadki przy pracy, jakim ulegli pracownicy. Dopiero po wykupieniu dodatkowej klauzuli oraz opłaceniu związanej z nią składki ochrona ubezpieczeniowa obejmuje też odpowiedzialność cywilną związaną z wyrządzeniem szkody pracownikowi. Część przedsiębiorców zawierająca umowę nie przywiązuje żadnej wagi do zakresu w jakim odpowiedzialność ponosić będzie ubezpieczyciel kierując się jedynie kalkulacją ceny jaką mają do zapłacenia. W sytuacji, gdy zdarzy się wypadek przy pracy i poszkodowanym zostanie pracownik, pomimo tego, że pracodawca opłacił polisę, to i tak odszkodowanie będzie musiał zapłacić z własnej kieszeni (pracodawca – zakład pracy ).

Odpowiednie rozszerzenie umowy ubezpieczenia o klauzule dodatkowe ma decydujące znaczenie dla umożliwienia pracownikowi, który uległ wypadkowi, uzyskania rekompensaty doznanych szkód. W niektórych przypadkach pracownik nie będzie chciał wdawać się w spór bezpośrednio z podmiotem go zatrudniającym z oczywistej obawy o możliwą w związku z tym utratę pracy. W przypadku, gdy świadczenia miałby zapłacić ubezpieczyciel groźba ewentualnych problemów w pracy jest zdecydowanie mniejsza. Z drugiej strony pracodawca posiadający odpowiednio rozszerzoną umowę ubezpieczenia daje pracownikom gwarancję uzyskania odszkodowania, a z siebie ściąga ciężar finansowy konieczności zapłaty świadczeń z własnej kieszeni. Ponadto pracownicy zatrudnieni w branży o większym ryzyku zaistnienia wypadku, jak chociażby w górnictwie, czują się bezpieczniej mając świadomość, że pracodawca korzysta z szerszej ochrony ubezpieczeniowej.

Andrzej Szmuc, przedstawiciel regionalny Votum S.A.
tel. 606 236 583
e-mail: andrzej.szmuc@votum-sa.pl

Dodaj komentarz