Solidar Śląsko Dąbrow

PO chce likwidować związki zawodowe

Przedstawiciele Platformy Obywatelskiej przygotowali projekt takich zmian w prawie, które mają na celu likwidację działalności związków zawodowych w zakładach pracy. – Wrześniowy protest central związkowych w Warszawie staje się walką nie tylko o prawa pracownicze, ale o prawo do legalnej działalności związków zawodowych w Polsce – mówi Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność.

Do Komisji Krajowej NSZZ Solidarność trafił projekt zmian w ustawie o związkach zawodowych oraz w ustawie Kodeks pracy. Autorem projektu jest poseł Michał Jaros z PO, przewodniczący Zespołu Parlamentarnego ds. Wolnego Rynku. Dokumnet został przesłany do konsultacji za pośrednictwem organizacji Pracodawcy RP. – To potwierdzenie faktu, o którym już mówiliśmy. Dialog w Polsce funkcjonuje, ale jest to, niestety, dialog dwustronny między rządzącymi a pracodawcami – komentuje szef „S”.

– Proponowana ustawa  ma na celu  likwidację struktur związkowych w  zakładach poprzez pozbawienie działaczy związkowych prawa do płatnego zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji związkowych, pozbawienie organizacji związkowych, działających na terenie zakładu pracy, prawa do korzystania z pomieszczeń i urządzeń technicznych oraz poprzez zwolnienie pracodawców z obowiązku przekazywania składek związkowych na konta organizacji zakładowych. Skutkiem wprowadzenia powyższych zmian będzie gwałtowne zahamowanie rozwoju ruchu związkowego w Polsce, a de facto jego likwidacja. A przecież  w zakresie  zbiorowych praw pracowniczych związki zawodowe reprezentują interesy nie tylko swoich członków – napisał przewodniczący Piotr Duda w liście do szefów Zarządów Regionów i Sekretariatów Branżowych.

Zaznaczył, że proponowany przez posła Jarosa projekt łamie międzynarodowe standardy chronione konwencją Międzynarodowej Organizacji Pracy. Podkreślił też, że w tej sytuacji zapowiadane na wrzesień protesty staną się również protestami w sprawie legalnej działalności związków naszym kraju. – Musimy wykazać pełną mobilizację i wszyscy podjąć działania w ich obronie. Nie wyobrażam sobie żeby 14 września zabrakło w Warszawie kogokolwiek z nas – zaapelował Piotr Duda.

przeczytaj pełną treść listu przewodniczącego

przeczytaj projekt zmian

na podstawie komunikatu Działu Informacji KK NSZZ Solidarność

Dodaj komentarz