Solidar Śląsko Dąbrow

Plan naprawy przewozów pasażerskich

Śląsko-dąbrowska Solidarność przedstawiła podczas obrad Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego propozycję zmian w funkcjonowaniu regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich. Nowy model miałby się opierać na wspólnym organizowaniu transportu kolejowego przez sąsiadujące ze sobą województwa.

Zgodnie z propozycją „S” na południu Polski miałaby powstać nowa spółka o roboczej nazwie Koleje Południowe. Jej współwłaścicielami miałyby być województwa: śląskie, małopolskie i opolskie. – Kolejarska Solidarność razem z niezależnymi ekspertami pracuje nad szczegółowymi założeniami tego projektu. Oparcie organizacji przewozów pasażerskich o współpracę międzyregionalną pozwoliłoby podzielić koszty ich funkcjonowania pomiędzy województwa. Wdrożenie nowego modelu ułatwiłoby też finansowanie niezbędnych inwestycji – mówi Henryk Grymel, przewodniczący Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ Solidarność.

Jak wskazuje, nowy model organizacji ruchu pasażerskiego ułatwiłaby pasażerom podróżowanie między sąsiednimi regionami, a także umożliwiłaby tworzenie bardziej spójnych rozkładów jazdy. – Dodatkowo wyeliminowalibyśmy w ten sposób sytuację, w której pociąg dojeżdża tylko do granicy województwa, a następnie pasażerowie muszą się przesiadać – podkreśla szef kolejarskiej „S”.

Związkowcy zaproponowali pozostałym członkom WKDS skierowanie do ministra transportu Sławomira Nowaka wspólnego stanowiska  w sprawie powołania Kolei Południowych. Ostateczna treść stanowiska WKDS powinna zostać opublikowana do końca tego tygodnia – Resort ministra Nowaka odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie transportu kolejowego w całym kraju, bez względu na to, czy transport ten organizują spółki państwowe, czy samorządowe. Jednocześnie w naszej ocenie Ministerstwo Transportu jest jedynym podmiotem mogącym zainicjować tego typu zmiany – powiedział Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności.

Inicjatywa Solidarności jest reakcją na bardzo trudną sytuację w Kolejach Śląskich. Jak wskazują związkowcy, nieprzemyślana reformy transportu kolejowego w województwie śląskim pozbawiła znaczną część mieszkańców naszego regionu możliwości korzystania z publicznego transportu kolejowego. Jednocześnie źle przygotowane przejęcie zadań Śląskiego Zakładu Przewozów Regionalnych przez Koleje Śląskie spowodowało ogromne marnotrawstwo publicznych pieniędzy i utratę setek miejsc pracy. – Pomysł o nazwie Koleje Śląskie skończył się spektakularną katastrofą. Wprowadzone w czerwcu cięcia rozkładów jazdy o 40 proc. i podwyżki  cen biletów to ostateczny sygnał, że nie powinniśmy brnąć dalej w tę „reformę” . Przewozy pasażerskie trzeba zbudować od nowa, ale tym razem słuchając głosu kolejarzy i pasażerów – podkreśla Dominik Kolorz.  

Dodaj komentarz