Solidar Śląsko Dąbrow

Płace w gospodarce narodowej powinny wzrosnąć o co najmniej 5,7 proc.

Trzy centrale związkowe NSZZ Solidarność, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych i Forum Związków Zawodowych przyjęły wspólną propozycję w sprawie wzrostu wynagrodzeń w 2017 roku w gospodarce narodowej, w tym w państwowej sferze budżetowej, minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznego. 19 maja została ona przekazana Ministrowi Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Zdaniem związków płaca minimalna w przyszłym roku powinna wynosić co najmniej 1970 zł 25 gr.

Centrale związkowe zaproponowały, by wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej wyniósł nie mniej niż 5,7 proc., w państwowej sferze budżetowej nie mniej niż 10,9 proc., a wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę nie mniej niż 6,5 proc. Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent powinien zdaniem związków zawodowych wynosić nie mniej niż średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług w 2016 roku, zwiększony o co najmniej 50 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia za pracę w roku 2016.

Związki zastrzegły sobie prawo korekty zaproponowanych wzrostów wynagrodzeń oraz emerytur i rent w przypadku dokonania przez stronę rządową zmiany proponowanych wskaźników makroekonomicznych stanowiących podstawę do prac nad projektem ustawy budżetowej na 2017 rok. Wskazały też potrzebę systemowej gwarancji waloryzacji najniższych świadczeń emerytalno-rentowych tak, aby zapewniały utrzymanie siły nabywczej tych świadczeń.

na podst.komunikatu Działu Informacji Komisji Krajowej NSZZ Solidarność (solidarnosc.org.pl), ny
źródło foto:pixabay.com/CC0

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.