Solidar Śląsko Dąbrow

Płace co roku będą rosły co najmniej o wskaźnik inflacji

Począwszy od 1 stycznia 2022 roku płace pracowników w Górnośląskim Towarzystwie Lotniczym S.A. będą podlegały waloryzacji o wskaźnik inflacji. Od września obowiązują też w firmie korzystniejsze zasady naliczania premii oraz dodatek dla pracowników służby ochrony lotniska. To efekt porozumienia pomiędzy zarządem spółki a zakładowymi organizacjami związkowymi.

Jak poinformował 23 września Arkadiusz Derebisz, przewodniczący „Solidarności” w GTL, automatyczna, coroczna waloryzacja płacy została zapisana w regulaminie wynagradzania i będzie obowiązywała do 2024 roku. – To w żaden sposób nie koliduje z ewentualnymi rozmowami płacowymi. Wręcz przeciwnie, jeśli uda się nam wynegocjować wzrost wynagrodzeń, to będzie on realny, a nie „wchłonięty” przez inflację – podkreśla przewodniczący.

W zawartym na początku września porozumieniu, z inicjatywy strony związkowej zmienione zostały także zasady naliczania premii. Od 1 września do końca tego roku premie będą wypłacane co miesiąc, a nie, jak do tej pory, co kwartał. To oznacza, że jeśli pracownik straci prawo do premii w jednym miesiącu, to nie zostanie jej pozbawiony za cały kwartał. – Premia stanowi ok. 30 proc. naszego miesięcznego wynagrodzenia i trudno bez niej pospinać domowe budżety. Mogliśmy się o tym przekonać na początku zeszłego roku. W styczniu i w lutym pracowaliśmy normalnie, ale w marcu wprowadzony został lockdown i nie dostaliśmy kwartalnej premii. Nie chcielibyśmy, żeby taka sytuacja się powtórzyła – dodaje Derebisz.

Dodatkowo związkowcy uzgodnili z pracodawcą, że pracownicy służby ochrony lotniska, którzy pobierają broń palną, będą otrzymywali dodatek za czas poświęcony na wykonanie tej czynności. – Żeby to zrobić, trzeba być w pracy 30 minut wcześniej. W miesiącu jest to 7, 8 godzin, za co pracodawca będzie płacił ok. 200 zł miesięcznie – mówi przewodniczący zakładowej „Solidarności”. Dodatek ten przysługuje ok. 100 pracownikom i zostanie wypłacony już za ten miesiąc.

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A obsługuje Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach. Spółka zatrudnia ok. 430 osób. Są to pracownicy administracji, obsługi lotniskowej oraz służby ochrony lotniska.

ak
źródło foto: commons.wikimedia. org/CC BY-SA 4.0/Paperplanes21