Solidar Śląsko Dąbrow

Płaca minimalna w 2025 roku? 24 zł róźnicy pomiędzy propozycjami rządu i strony społecznej

Rada Ministrów przyjęła propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej, które mają obowiązywać w 2025 roku. Rząd chce, aby od stycznia 2025 roku płaca minimalna wynosiła 4626 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa 30,20 zł brutto. Teraz rządowymi propozycjami zajmie się Rada Dialogu Społecznego.

Od 1 lipca tego roku płaca minimalna zostanie podniesiona 4242 zł do 4300 zł. Podwyżka płacy minimalnej od stycznia 2025 roku o 326 zł, oznacza wzrost o 7,6 proc. Z kolei podwyżka minimalnej stawki godzinowej z 28,10 zł do 30,20 zł to wzrost o 7 proc.

NSZZ „Solidarność”, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych i Forum Związków Zawodowych w maju przedstawiły ministrowi finansów wspólną propozycję, według której wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę powinien wynosić w 2025 roku nie mniej niż 8,14 proc., czyli 350 zł. Różnica między propozycją strony związkowej i rządu wynosi zaledwie 24 zł.

Teraz kwestią przyszłorocznego poziomu płacy minimalnej zajmie się Rada Dialogu Społecznego. Rada musi do 15 lipca wskazać sugerowaną wysokość płacy minimalnej, co wymaga kompromisu pomiędzy reprezentantami pracowników i pracodawców. W poprzednich latach nie udawało się wypracować wspólnego stanowiska stron. Jeśli w tym roku sytuacja się powtórzy, wówczas rząd sam, najpóźniej do 15 września, ustala wysokość minimalnego wynagrodzenia z zastrzeżeniem, że przyjęty poziom płacy minimalnej nie może być niższy niż pierwotna propozycja Rady Ministrów przedstawiona RDS.

Szacuje się, że w przyszłym roku płacę minimalną będzie otrzymywać ponad 3,1 mln osób.

ny
źródło foto:freepik.com