Solidar Śląsko Dąbrow

PKP Cargo trafi na giełdę

Zarząd PKP S.A. zarekomendował prywatyzację PKP Cargo przez giełdę, a nie jak wcześniej zapowiadano sprzedaż spółki inwestorowi strategicznemu. – To był nasz główny postulat. Jego realizacja to bardzo pozytywna wiadomość dla pracowników spółki – mówi Henryk Grymel, szef Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ Solidarność.

Zgodnie z rekomendacją PKP S.A. Skarb Państwa ma zachować większościowy pakiet udziałów  w spółce, czyli 50 proc. plus jedna akcja. Dokument trafił do Ministerstwa Transportu, które podejmie ostateczną decyzje w sprawie przyszłości państwowego przewoźnika towarowego.

Pozytywna decyzja ministra Nowaka będzie oznaczać całkowitą zmianę strategii prywatyzacji PKP Cargo. W marcu ubiegłego roku PKP S.A. zaprosiła potencjalnych inwestorów do składania ofert na zakup akcji przewoźnika. Do nowego właściciela miał trafić większościowy pakiet akcji spółki. Po sporządzeniu listy oferentów ministerstwo wstrzymało jednak proces prywatyzacji, powołując się na trudną sytuację gospodarczą i konieczność doprecyzowania regulacji prawnych.

W czerwcu Walny Zjazd Delegatów Sekcji Zawodowej NSZZ Solidarność PKP Cargo podjął uchwałę o rozpoczęciu strajku generalnego w przypadku uruchomienia dalszych procedur prywatyzacyjnych – Od początku sprzeciwialiśmy się prywatyzacji PKP Cargo przez inwestora strategicznego. W ubiegłym roku spółka przyniosła prawie 240 mln zysku netto więc jej sprzedaż byłaby po prostu nieopłacalna. Poza tym na zakup większościowego pakietu akcji spółki byłoby stać tylko kolej niemiecką, rosyjską lub francuską, a więc firmy, które są i mają pozostać własnością tych państw. W efekcie takiej „prywatyzacji” polska firma państwowa trafiłaby w ręce innej, zagranicznej firmy państwowej – podkreśla przewodniczący SKK.

W poniedziałek 1 października związki zawodowe działające w PKP Cargo podpisały z zarządem spółki porozumienie kończące spór zbiorowy wszczęty 12 marca. Zgodnie z jego zapisami   pracownicy kolejowego przewoźnika towarowego otrzymają podwyżki wynagrodzeń od 1 grudnia.  Ich pensje wzrosną średnio o 140 złotych w przypadku pracowników wynagradzanych według Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy i przeciętnie o 255 złotych dla pracowników wynagradzanych według uchwały zarządu PKP Cargo z18 kwietnia 2011. Ponadto w październiku i listopadzie pracodawca wypłaci załodze dodatkową premię w wysokości nie mniejszej niż 225 zł. – Cieszymy się z podwyżek, choć nie jesteśmy do końca zadowoleni z ich wysokości, gdyż domagaliśmy się kwoty niemal dwukrotnie wyższej. Jednak o wiele ważniejsze są dla nas ustalenia dotyczące prywatyzacji spółki, bo one gwarantują pracownikom PKP Cargo stabilne i bezpieczne zatrudnienie – zaznacza Grymel.

Dodaj komentarz