Solidar Śląsko Dąbrow

PKP Cargo: Jest porozumienie, strajk zawieszony

16 grudnia przedstawiciele Krajowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego w PKP Cargo podpisali porozumienie z zarządem spółki, zgodnie z którym akcja strajkowa została zawieszona do 31 marca 2016 roku. Zaplanowany na 18 grudnia strajk generalny nie odbędzie się.

Podczas rozmów pracodawca zobowiązał się, że do 31 marca przyszłego roku wstrzymane zostaną zmiany organizacyjne w spółce oraz alokacje pracowników, czego domagała się strona społeczna. Strony zapowiedziały również powrót  do negocjacji płacowych w ramach  trwającego od lutego sporu zbiorowego w PKP Cargo. Zgodnie z porozumieniem rozmowy mają zostać sfinalizowane do końca marca.  – 14 grudnia rezygnację z funkcji prezesa firmy złożył Adam Purwin. Oczekujemy, że z nowym zarządem rozpoczniemy rozmowy, które zakończą się spełnieniem postulatów i zakończeniem sporu zbiorowego –  mówi Grymel.

W sierpniu tego roku, po fiasku mediacji w ramach sporu zbiorowego we wszystkich zakładach PKP Cargo przeprowadzono referendum strajkowe. 96 proc. głosujących opowiedziało się za rozpoczęciem strajku. We wrześniu w spółce ogłoszono gotowość strajkową. Akcja strajkowa miała rozpocząć się 9 listopada. Jednak w związku z formowaniem się nowego rządu i zmianą na stanowisku ministra infrastruktury i budownictwa odpowiedzialnego za kolej KKPS podjął decyzję o zawieszeniu akcji strajkowej do 9 grudnia. Po upływie tego terminu związkowcy zapowiedzieli rozpoczęcie strajku 18 grudnia. Zawarcie porozumienia między przedstawicielami central związkowych i zarządem spółki oznacza, że strajk został ponownie zawieszony.

PKP Cargo jest największym towarowym przewoźnikiem kolejowym w Polsce i drugim pod względem wielkości w Unii Europejskiej. Spółka zatrudnia blisko 18 tys. pracowników.

ak
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.