Solidar Śląsko Dąbrow

Piotr Duda ponownie szefem Solidarności

Piotr Duda został ponownie wybrany przewodniczącym Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Podczas Krajowego Zjazdu Delegatów w Bielsku-Białej jego kandydaturę poparło 257 spośród 300 uczestników głosowania.

– Warto było harować te cztery lata dla tej chwili. Cieszę się, że przekonałem do swojej pracy wykonanej wspólnie z Komisją Krajową delegatów, którzy na mnie zagłosowali. Obiecuję i szczególnie zwracam się do tych, którzy na mnie nie głosowali, że zrobię wszystko, aby się przekonali do mnie i do mojej pracy – powiedział po ogłoszeniu wyniku wyborów Piotr Duda. – Nie zostawiajcie mnie samego. Bo czasy będą trudne. Będziemy atakowani, ja będą atakowany. Trzymajmy się razem – dodał szef Solidarności.

Priorytety na nową kadencję
Piotr Duda był jedynym kandydatem na stanowisko przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Podczas prezentacji wśród priorytetów władz związku na najbliższe cztery lata wymienił m.in. obniżenie wieku emerytalnego, uchylenie wygaszania emerytur pomostowych, realizacja proponowanych przez związek rozwiązań ustawowych w sprawie wzrostu płacy minimalnej, przywrócenie w Kodeksie pracy zapisów dotyczących czasu pracy sprzed wprowadzonych w tym roku zmian wydłużających okresy rozliczeniowe, ograniczenie stosowania umów cywilno-prawnych, działania na rzecz obniżenia obciążeń podatkowych dla społeczeństwa, w tym również podatku VAT, przeciwstawienie się drugiemu pakietowi klimatyczno-energetycznemu i działania na rzecz rozwoju przemysłu w Polsce. – Tylko poprzez przemysł, a nie usługi polska gospodarka będzie się rozwijać – podkreślił szef związku. Wszystkie priorytety są zawarte w uchwale programowej zjazdu, której omówienie i przyjęcie zaplanowano na drugi dzień obrad.

Sprawozdanie za cztery lata
Przed wyborami przewodniczący KK wygłosił sprawozdanie, w ktorym omówił najważniejsze działania podejmowane przez Solidarność w ostatnich czterech latach. Wymienił m.in. obywatelski projekt ustawy o płacy minimalnej, walkę z umowami śmieciowymi i działania związane ze sprzeciwem wobec wydłużenia wieku emerytalnego, w tym zebranie 2,5 mln podpisów pod obywatelskim wnioskiem o referendum w tej sprawie. Przypomniał o ubiegłorocznych Ogólnopolskich Dniach Protestu w Warszawie, strajku generalnym na Śląsku, a także działaniach związku w sprawie zablokowania pakietu klimatyczno-energetycznego Unii Europejskiej.

Skuteczne skargi do Trybunału
Podkreślił, że związek korzystał z możliwości zaskarżenia antypracowniczych i antyzwiązkowych aktów prawnych do Trybunału Konstytucyjnego i do Międzynarodowej Organizacji Pracy. W ubiegłym roku Trybunał Konstytucyjny uznał skargę NSZZ Solidarność na niezgodne z Konstytucją RP wydłużenie czasu pracy osób niepełnosprawnych i dał ustawodawcy rok na zmianę przepisów w tym zakresie. W tym roku Sejm przyjął ustawę przywracającą skrócony czas pracy osób niepełnosprawnych. W TK na rozpatrzenie czekają kolejne skargi związku dotyczące prawa do strajku pracowników służby cywilnej, a także obostrzeń w prawie o zgromadzeniach publicznych.

Skutek przyniosła skarga do MOP w sprawie naruszenia w Polsce prawa do tworzenia i zrzeszania się w związki zawodowe. Komitet Wolności Związkowych MOP zobowiązał polski rząd do zmiany tego prawa, tak by wszyscy mogli do związku zawodowego należeć. Po skardze Solidarności Komisja Europejska wszczęła wobec Polski oficjalne postępowanie w tej sprawie, którego celem jest doprowadzenie do zmiany niekorzystnych dla pracowników przepisów.

Zmiana statutu
W sprawozdaniu Piotr Duda odniósł się też do postulowanych od lat zmian w statucie związku i przystosowaniu go do aktualnej rzeczywistości. – Uważam, że nowe władze w tej kadencji i nowa komisja statutowa powinny jak najszybciej przygotować projekt nowego statutu. Gdy będzie gotowy, to w tej kadencji trzeba odbyć zjazd statutowy i zmienić w pewnych obszarach statut naszego związku – powiedział przewodniczący. – Nie będę wchodził w szczegóły – czy mamy być konfederacją, czy mamy być federacją, czy mamy być branżowym związkiem, czy mamy być terytorialnym związkiem. Po to powołaliśmy komisję statutową, która ma przygotować odpowiednie rozwiązania i mamy je jak najszybciej przyjąć – zaznaczył Piotr Duda.

pod

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *