Solidar Śląsko Dąbrow

UWAGA! PILNY KOMUNIKAT

W czwartek 3 sierpnia siedziba Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” w Katowicach oraz wszystkie biura terenowe ZR będą nieczynne. W piątek 4 sierpnia zarówno ZR, jak i biura terenowe będą otwarte w standardowych godzinach pracy.

W związku z czwartkowym zamknięciem głównej siedziby oraz biur terenowych ZR kolportaż najnowszego numeru Tygodnika Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”, który ukaże się 3 sierpnia,  rozpocznie się dzień później, 4 sierpnia.

Prezydium ZR